Slovenski biografski leksikon

Šuštar Alojzij, bogoslovni pisatelj, r. 14. nov. 1920 na Grmadi (Trebnje na Dol.) kmetu Alojziju in Mariji r. Kukenberger, živi v Churu (Švica). Obiskoval je osn. šolo 1927–32 v Trebnjem, škofij. gimn. v Šentvidu pri Lj. 1932–40, študiral 1940–1 na bogosl. fak. v Lj., 1941–9 na Gregoriani v Rimu filoz. in teol., dosegel teol. doktorat in lic. phil. Bil je 1949–51 kaplan v St. Moritzu (Švica), predaval filoz. na liceju v Schwyzu, moralno teol. na teol. vis. šoli v Churu, 1963–70 na bogosl. tečajih za laike v Zürichu in Baslu, hkrati bil v Churu 1965–8 ravnatelj bogosl. semenišča. L. 1968 je postal tu škofov vikar in še rektor teol. vis. šole, predaval tudi moralno psihol. tu ter na mnogih tečajih v Avstr., Franc., Ital., Nem., Švici, na radiu in televiziji v Ital., Nem. in Švici. L. 1958 se je udeležil filoz. kongresa v Benetkah. Od 1967 je referent za tisk švicar. škofovske konference, predsednik duhovn. sveta za škofijo Chur, od 1968 predseduje uredn. komisiji Schweizer Kirchenzg in sodeluje v uredn. odboru univ. revije Freiburger Zft f. Phil. u. Theologie; od 1969 je predsednik švicar. mešane komisije (škofje-duhovniki) in teol. komisije švicar. škofov. konference; podpredsednik švicar. komisije za pripravo sinode, škofov delegat zanjo, organizator 2. simpozija škofov v Churu. Je še član društev: od 1953 Phil. Ges. Innerschweiz in Phil. Ges. der Schweiz, od 1963 Vereinigung d. Moraltheologen d. deutschsprachigen Raumes, od 1964 Interkonfess. Theol. Ges. d. Schweiz, od 1965 Societas Ethica. – Objavil je knjige: De caritate apud Ioannem apostolum. Roma 1951 (disert.), tudi v Verbum Domini 1950; Von der Ehrfurcht. Luzern 1965; Gewissensfreiheit. Theol. Meditationen. Nr. 17. Einsiedeln–Zürich–Köln 1967, 1969³; Friede als Auftrag. Papst Paul VI. ü. d. Frieden. Luzern 1968; razprave v zbornikih: Fragen d. Theologie heute. 1957, 1966³ (prev. v angl., franc., holand., špan.); Handbuch d. Elternbildung. 1966 (prev. v ital.); Offene Wege 6. 1967 (prev. v franc.); F. Enzler, Priester-Presbyter. 1968; Christl. Ehe u. getrennte Kirchen. 1968; večje članke s področja filoz. in moralne teol. v Lj. (BV 1970), v Ameriki (Omnes unum. Buenos Aires 1954–5, 1961–3, 1968 slov.; Clc 1969), Avstriji (D. grosse Entschluss 1961, D. Furche 1962), Španiji (Rev. iberoamericana internacional, Barcelona 1961, Selecciones de teologia, Madrid 1965), Švici (Anima 1965; Civitas 1967; D. Feldprediger 1966; Kirchenzg Luzern 1952, 1959, 1962, 1964, 1968–9; Neue Züricher Zg 1966; Orientierung 1955–6, 1959, 1961, 1964; D. Präses 1970; Schweizer Rundschau, Solothurn 1965–7, Olten 1968; Schweizer Schule, Olten 1968; Vaterland 1969); nad 400 ocen v raznih revijah in časopisih. – Prim.: osebni podatki; Letopis lj. nadškofije 1967, 107; BV 1970, št. 1–2 (platnice). *

Uredništvo: Šuštar, Alojzij (1920–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi678205/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine