Slovenski biografski leksikon

Šumi Nace, umetnostni zgodovinar, r. 14. maja 1924 v Kranju stavcu Ignaciju in žel. uradnici Albini r. Varl, živi v Lj. Obiskoval je v r. kraju osn. šolo 1930–4, 7 razr. gimn. 1934–41, bil interniran v Dachauu 1942–5; opravil je mat. 1945, študiral v Lj. na filoz. fak. umetn. zgod. 1945–50 (dipl. 1950), služboval kot konservator 1951–61, vmes 1960 prom. z disert. Ljubljanska baročna arhitektura. Bil je docent 1962–9 na filoz. fak., odd. za zgod. umetnosti, se 1966 in 1967 izpopolnjeval z Aleks. Humboldtovo štipendijo v Tübingenu (prof. B. Bandmann), 1969 postal izr. prof, 1970 predstojnik odd. za umetn. zgod. jsl narodov. Referiral je na simpozijih slov. umetn. zgodovinarjev, in društva konservatorjev, predaval na graški univ.; je član uredn. odbora ZUZ in serije Ars Sloveniae. – Objavil je: Arhitektura secesij. dobe v Ljubljani. 1954; Gregor Maček, lj. baročni arhitekt. 1958; Ljubljana – vodnik po mestu (z Jan. Planino). 1958; Zgodovinski urbanistični profil Ljubljane. 1960; Lj. baročna arhitektura. 1961; Arhitektura 16. st. na Slovenskem. 1966; Arhitektura 17. st. na Slovenskem. 1969; Baročna arhitektura. 1969; številne članke mdr. o baročni arhitekturi, urbanizmu, spomeniškem varstvu v Sji, zlasti v Lj. (Arhitekt 1960, 74–6; Barok na Slovenskem. NarG 1961, 48–51; Kron 1959, 36–49, 97–102; 1960, 166–74; 1964, 9–16; NSd 1955, 728–33; 1957, 82–7; Sinteza 1965, 35–7; Umetnost 17. st. na Slovenskem. NarG 1968, 72–86; ZUZ 1957, 211–20; Varstvo spomenikov 1953–4, 35–41; 1955, 62–5), Dornavi (ZUZ 1959, 499–513), na Gorenj. (Gorenjska 1957–8, 165–94), v Kranju (Kron 1953, 39–46; Zbornik 900 let Kranja, 1960, 175–82), Škofji Loki (Loški razgl 1957, 57–68; 1960, 106–10, 216–9); o slikarstvu (Problemi 1967, 1537–42; Sinteza 1964, 89–90); ocene (Arhitekt 1963, 8; Kron 1953, 201–2; NRazgl 1959, 553–4; 1960, 41–2; NSd 1955, 959–60, 1091–3; Sinteza 1965, 87–8, 102; Varstvo spomenikov 1951–2, 53–63). – Š. se posveča študiju arhitekture od gotike do danes, začrtal je temeljne poteze novejše slov. arhitekture; pritegnil urbanske spomenike v območje umetnostnozgod. raziskovanj; sodeloval pri usmeritvi dom. stroke na nekatere ključne probleme. – Prim.: osebni podatki; Objave univ. 1963, št. 31, 13–8; J. M., Delo 1969, št. 112; Gregorič J(ože), Nova pot 1969, 194–6; Sl(avko) Ru(pel), PDk 1969, št. 132; ULj 1969, 60. *

Uredništvo: Šumi, Nace (1924–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi677602/#slovenski-biografski-leksikon (27. september 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine