Slovenski biografski leksikon

Šuman Janko, pravni pisec, r. 20. dec. 1867 v Mrbu narodnemu delavcu, jezikoslovcu Josipu (gl. čl.) in Tereziji r. Zabukošek, u., 17. dec. 1945 v Bgdu. Na Dunaju je končal 1885 gimn. in študij prava 1889, v Gradcu 1890 prom. Služboval je 1891–3 pri dež. vladi v Lj., Radovljici in Litiji, po enoletni sodnij. praksi v Lj. postal 1894 odvetn. koncipient v Clcu (pisarni: dr. Traun, dr. Krainz), opravil odvetn. izpit; konec 1898 je bil imenovan za ministr. koncipista v novoustanovlj. Patentnem uradu na Dunaju, postal tu 1910 sekcij. svetnik, bil od 1915 do konca vojne na fronti. Po zlomu Avstro-Ogrske je Š. delal pri mrbskem odvetniku dr. F. Rosini (SBL III, 133–4), sept. i. l. ga je poklical dr. A. Kramer (ib. I, 554) v Bgd. Tu je bil Š. od konca 1920 predsednik Uprave za zaščito industrij. lastnine; 28. okt. 1937 stopil v pok.

Š. je izdelal: 1919 zakon. predpise za zaščito industrij. lastnine (15. nov. 1920 podpisana uredba), konec dec. 1920 je začela uradovati po Š-ovih osnutkih ustanovljena Uprava za zaščito industrij. lastnine, kmalu dosegla evrop. sloves, ga utrjevala na mednar. kongresih, konferencah (npr. Haag 1925); zakon. načrt o avtorskem pravu 1924 (z dr. Stražnickim; 20. dec. 1929 sankcioniran); o nelojalni konkurenci (zakon izšel 4. apr. 1930; v bistvu Š-ovo delo). – Objavil je: Kommentar zum österr. Patentgesetze … Wien 1904; D. gewerbliche Eigentumsrecht in Jugoslawien. Wien 1921; Zakonski propisi iz oblasti industriske svojine. Bgd 1925, 1929; D. Schutz d. industriellen Eigentums in Jugoslawien. Berlin 1929; Zakon. propisi iz oblasti industriske svojine s judikatorom Uprave za zaštitu industr. svojine i vladnim motivima. Zgb 1931; Zakonski propisi iz oblasti avtorskog prava sa motivima. Zgb 1931; Komentar Zakona o zaštiti avtorskog prava. Bgd 1935; Nelojalna utakmica. Bgd 1939; v slov. eno razpravo in nekaj manjših prispevkov (TL 1921), sicer nad 50 člankov mdr. v listih: Arhiv za pravne društvene nauke, Bgd 1924, št. 1; 1926, št. 1–2, 5–6; 1928, 1930; Glasnik za zaštitu industriske svojine 1921–7; Jugosl. Lloyd, Zgb 1926; Misao 1924; Trgovinski glasnik, Bgd 1924; Allg. österr. Gerichtzg, Wien 1901, H. 4; Oesterr. Patentblatt, Wien 1901, št. 15; 1920, št. 23–4; 1922, št. 4; Isay–Mettetal, Internat. Wettbewerbsrecht, Zürich-Leipzig 1937, 273–98 o jsli zakonodaji; Patentni Vestnik, Praga 1921, 15. jan. – Prim.: osebni podatki; r. matice (poročilo prof. Richterja, Mrb 1969, 1971); NE IV, 758–9; Pravda, Bgd 1937. št. 11905 (s sliko); S 1937, št. 287; Pravna bibliografija. Bgd 1959, 189, 198–9. Ara.

Andrejka, Rudolf: Šuman, Janko (1867–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi677084/#slovenski-biografski-leksikon (28. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine