Slovenski biografski leksikon

Šuc (Schutz) Jožef, publicist in politik, r. 6. marca 1837 na Ponikvi pri Grobelnem kmetu Martinu in Heleni r. Tuner, u. 14. jun. 1900 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Po odlično opravljeni gimn. (1850–8) v Mrbu je študiral v Clcu in Mrbu 1858–62 bogosl. (ord. 1862). Kaplanoval je 1862–6 v Jarenini, Vuzenici in Strmcu (Nova cerkev), nadaljeval študij 1866–8 v Rimu v Animi, nato bil kaplan v Slov. Bistrici in nem. pridigar ter katehet v Celju. V l. 1871 je bil provizor v Šmarjeti pri Rim. Toplicah in v Slovenj Gradcu ter prom. v Gradcu. Kot župnik v Slovenj Gradcu 1874–84 je bil izvoljen v štaj. dež. zbor (1878), 1885 do smrti župnikoval v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. – Š. je ob proslavi 100–letnice mrb gimn. 1858 deklamiral slov. odo Dav. Trstenjaka (N 1858, 258); na besedi mrb čitalnice 1863 je govoril o cerkvenopolit. položaju. Napisal je dram. prizor Pogovor o Zveličarjevem rojstvu (upriz. bogoslovci 1860, obj. Drobt. 1863, 307–11); nabožne in cerkveno-pravne prispevke v ZD (1864, 5–6, 11, 55; 1868, 84, 92; 1870, 114 sl.). Izdal je: Konkordat, Cerkev, Šola. Lj. 1868; Slovenci! Snujte si kat.–slov. polit. društva. Lj. 1870 (ponatis iz ZD 1870). Bil je idejni pobudnik in začetnik (Slov. Bistrica, Slovenj Gradec) konserv. slov. kat. polit. organizacije. Ustanovil je okr. hranilnico; po njegovi zaslugi je prešel v Slovenj Gradcu okraj. zastop v slov. roke; kot dež. poslanec je izposloval železnico Velenje–Dravograd. – Prim.: r. matice; osebni list (ŠkAMrb); Glaser III, 33 (popravi Jožef v Jurij!); IV, 256, 437; Pajkovo gradivo; Simonič 510; Vošnjak I, 133; SN 1870, št. 64; SGp 1874, 156–7; 1878, št. 4, 28; št. 38, 305; 1900, št. 25, 4; Fr. Kovačič, Spomenica ob 70-letnici lavant. bogosl. učil. v Mrbu. Mrb 1929, 14–5 (popravi smrtni datum!); Fr. Baš, ČZN 1931, 40–3, 49, 70, 87; 1940, 71–4 (J. Soklič); 1969, 518 sl. (V. Melik). Rhr.

Richter, Jakob: Šuc, Jožef (1837–1900). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi675270/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine