Slovenski biografski leksikon

Šubic Ive, slikar, grafik, r. 23. apr. 1922 v Hotovlji št. 4 kmetu Cirilu in Marijani r. Stanonik, živi v Poljanah. Po. osn. šoli v Poljanah in dveh razr. mešč. šole v Škofji Loki se je učil 1937–40 v Lj. na kipar. odd. TSŠ (prof. Fr. Kralj, SBL I, 552–3), 1940–1 slikarstvo na akad. v Zgbu. Od jeseni 1941 je bil borec Cankarjevega bataljona in Tomšičeve brigade (v boju za Dražgoše), od 1942 ilustrator Tomšičevega glasa v le-tej; od marca 1943 v partiz. tiskarni Urška v Kočevskem Rogu, od 1944 do konca vojne vodja grafič. odd. centralne tehnike CK KPS. L. 1945–8 je v Lj. študiral na AUU slikarstvo in grafiko (prof. S. Pengov, Fr. Mihelič; N. Pirnat, SBL II, 362–3; G. A. Kos, ib. I, 527–8; B. Jakac, ib., 368), 1948–50 na specialki (slikarstvo: prof. G. Stupica, gl. čl.).

Grafično delo: 1958: Partizanska ljubezen, Spomin na Sutjesko, oboje linorez; Kolona, barv. linorez; 1961: Spomin, Utrujeni, Glad, barvni linorezi; 1965: Kmetica, Osamljen, lesoreza. Izbor oljnih in tempera podob na platnu in steklu: 1955: Hotovlje v snegu; 1956: Glad, Sejem; 1957: Vinharje (repr. Delo 1966, št. 355); 1958: Kmečka starka, Orač, Ličkanje, Žanjice, Drvarji, Čipkarici, V vaški krčmi, Kmet, Novoporočenca; 1959: Vaška pravljica, Vas, Vas pozimi; 1960: Deklica, Durekov oče, Hlev; 1961: Pivec, Na vasi, Glad, Tifusar, Vojna, Hlapec Jernej, Spomin na Dražgoše; 1962: Partizanov pokop, Na pogorišču, Škofja Loka, Strašilo, Za vasjo; 1963: Pravljica o Hotovlji, Mati in hči, Johana, Jesenske rože, V pričakovanju, Kolona v gozdu, Smrt ptice, Zimska balada; 1964: Sam, Pod vasjo, Zimska pravljica, Partizanska prisega; 1965: Kurir; 1966: Mrtvi kurir, Rudar, Počitek na snegu; 1967: Na straži, Slovo, Utrujena, Glad, Obisk, Zbor, Jezdec na rdečem konju, Kolona v gozdu. – Stenske slike: barvni sgraffito (16 X 2,20m), Zadružni dom na Komnu 1949 (s Florisom Oblakom); mozaik: veža v skupščini SRS v Lj., 1958; Uporniki, na partizan. domu Vodiška planina 1964; freske: Kmetijstvo, na kmečki hiši v Hotovlji 1963; sv. Florijan, na hlevski steni, Mlaka v Selški dol. 1967 (repr. Delo 1967, št. 273). – Ilustracije za liste: Pionir, NŽ, LdP, razne brošure (Kajuhove pesmi, Prva čitanka itd.); čez 50 del za založbo Mladinska knjiga (gl. Bibl Mlad. knj. 1945–67; Bibl Cicibana 1945–70 in Bibl Pionirja 1943–70). – Razstave: prvič 1945 razstava partiz. grafike, Lj.; prva osebna: Škofja Loka, Loški muzej 1960 (tu v prečiščeni likovni govorici zaživela dva osnovna motivna svetova, tudi s simboličnim pomenom), 1961; Bgd, Kranj 1963; Bled, Jesenice 1966; Nova Gor. 1968; dvakrat na mednar. graf. razstavi, ModG 1959, 1960; I., II., III. bienale v Bgdu 1961, 1964, 1967. Po 1950 redno na skupnih razstavah DSLU doma in v tujini; s skupino mladih, Lj., Jp 1956; s skupino Slov. zemlja, Mrb 1961; z J. Boljko in M. Sedejem ml., Škofja Loka 1967; z M. Sedejem ml., Bgd 1968. – Z večjimi ali manjšimi skupinami v tujini: Benetke, Berlin, Budimpešta, Clc, Gradec, Milan, Moskva, New Delhi, Pariz, Peking, Rangun, Schaffhausen, Tokio, Trst, Turin, Wuppertal. – Dobil je nagrade: Levstikovo (4-krat: 1949 za O. Hudales, Nejček; 1951 za Kralj Matjaž reši svojo nevesto; 1969 za: Tone Kuntner, Lesnika in Dhan Gopal Mukerdjij, Mladost v džungli, 1970); na razstavi: NOB v delih lik. umetnikov Jsle v Bgdu, 1961 (grafika Glad); II. nagrado na natečaju ob 20. oblet. revolucije, Lj. 1962 (slika Pod vasjo); II. Kajuhovo, zavod Borec v Lj. 1963 (slika Vojna); Mlado pokolenje, Bgd 1964; Prešernovega sklada za 1968 (za slikar. delo na razstavi v Škofji Loki 1967).

Prvine Š-evega umetnostn. nazora: zavednost o pripadnosti stari, pomembni podobar. rodbini; ideje »slov. lika« (posredoval protagonist tega gibanja, Fr. Kralj: »Proučuj ljud. način in ga razvijaj naprej v lastni ustvarjalnosti«, gl. Fr. Stelè, Katalog retrospekt. razstave Fr. Kralja, ModG 1956); doživetje, vojaško in likovno sodelovanje z NOB, z njim se povezal na življenje in smrt. Ostal je vseskozi zvest svojemu osnovn., oblikovno vedno bolj izbrušenemu dvojnemu svetu: pokrajine, ljudje Poljan. doline v vsej kmečko prvinski okornosti; spoznanja o Človeku v luči apokaliptičnih vojnih grozot. Od vsega začetka je skiciral likovno zanimive dogodke, ljudi, predele; se izrazil realistično dokumentaristično (portreti na zboru aktivistov na Pugledu 1943; t. i. partizan. žanri – prizori iz taborišč, položaji, pohodi, razna opravila; skicirka izgubljena v dražgoškem boju, nekaj ohranjenih listov v lj. Muzeju ljud. revol.). Že v predvojnem obdobju se je usmeril v ekspresionistično čustveno poudarjeno upodabljanje (ilustracije, osnutki za letake; gl. brigadno glasilo Tomšičev glas). V povojnem obdobju je kljub študiju nadaljeval z intenzivnim ilustriranjem knjig, revij, časnikov (Pionir, Pionirski list, Ciciban, Borec, Kurirček). Umetnostno zaključeno obliko vizije partizan. doživetij je poskušal dati naprej v grafiki (Pohod, lesorez 1946; Partizani, jedkanica 1948), po daljšem času tudi v slikarstvu v smislu razpoloženjskega realizma (Pogreb partizana, Proboj, obe olje 1955). Po obisku Francije in Pariza 1956 je v obeh zvrsteh začel vedno bolj uveljavljati kubistično poenostavljeno oblikovnost, ji dal s smiselno uporabo in menjavo tonalnih in barvnih vrednot čutno čustveno poudarjeno izpovedno noto. Podoben razvoj je viden v stenskem slikarstvu: po vojni se mu je posvečal redno, a manj intenzivno kot ilustraciji in olj. slikarstvu. Ohranjeno: čez 500 listov: lesorezi, linorezi, risbe s svinčnikom, perorisbe, akvareli, »vbadanke« za ciklostilne matrice (Muzej revol. v Lj.). Odlikovan 1969 z nagrado vstaje slov. naroda. – Prim.: ELU IV, 381; Mladina 1945, št. 21 (s sliko); LdP 1955, št. 170 (s sliko); NRazgl 1960, 291; 1968, 79; Likovna revija 1961, 43–7 (s slikami); Fr. Šijanec, Sodobna slov. lik. umetnost. Mrb 1961, 222 (repr. na str. 223); Kurirček 1963–4, 174–6 (s sliko in z repr.); LDk 1964, št. 312; 1970, št. 77; Delo 1965, št. 344; 1966, št. 355; 1967, št. 273; 1968, št. 109; 1969, št. 196 (s sliko); 1970, št. 78 (s sliko); J. Čopič, Slov. slikarstvo. Lj. 1966, 208, 254; Snovanja 1967, št. 2 (s sliko); Borec 1968, 912–6; Glas 1968, št. 10; 1969, št. 55; Snoj Jože, MestG 1968, razstavni katalog; Mladina 1968, št. 45; Pavlovec Andrej, Razstava 1968, Nova Gor.; Sdb 1968, št. 11; Šaleški rudar 1969, št. 15. – Slika: Delo 1968, št. 175. Ujč.

Ujčič, Andrej: Šubic, Ive (1922–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi673439/#slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine