Slovenski biografski leksikon

Šturm Rado, fitopatolog, bibliograf, r. 26. jul. 1893 v Zgornji Bistrici posestniku Jakobu in Tereziji r. Vrhovšek, u. 8. febr. 1960 v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1900–7 v Slov. Bistrici, klas. gimn. 1907–14 (mat. 1914) v Mrbu, po mobilizaciji pa ofic. šolo 1914–5. Okrevanega po težki poškodbi (strel v trebuh) na ital. fronti, so ponovno poslali tja, avg. 1918 pa odpustili. Ob zlomu Avstro-Ogrske je bil kor. borec (Guštanj, Pliberk, Črna), nato študiral agronomijo na Dunaju 1919–22 (dipl.) in opravil 1922 strogi teoret. izpit iz kmetij. gospodar. uprave. – Služboval je na veleposestvu Windischgrätza v Slov. Konjicah 1922–31, pri Izvozni zadrugi jsl vin v Mrbu 1931–2, na veleposestvu Bogenšperk 1932–5, na kmetij. poskusni in kontrolni postaji Mrb 1935–9, pri okrajn. načelstvu Mrb-levi breg 1939–41, potem bil izseljen v Srbijo (taborišče Užička Požega 1941–2, Arilje 1942–4, Požarevac 1944–5). Po vrnitvi v Sjo je bil v Lj. referent za varstvo rastlin na Ministr. za kmetij. in gozdar. 1945–9, na Kmetij. znanstv. zavodu Sje 1949–52, po njegovi reorganizaciji pa knjižničar agronom. (biotehn.) fak., urejeval kmetij. bibliografijo do upok. 1956. – Objavil je: Krompir. MD 1937; Bibliografija iz sadjar., vinar. in vrtnarstva za l. 1953–5 (SVV 1957; ostalo je v rkp.); strok. članke iz varstva rastlin, sadjar., vrtnarstva: Gospodar. koledar 1959, Kol OF 1947, Mali gospodar 1954, Naša vas 1952, 1956; PD 1957–8; SiV 1947–8; SVV 1950–5, 1957–60; Živinorejec 1965–6. – Prim.: osebni podatki; personalni arhiv biotehn. fak.; SBibl 1945–61; SVV 1960, št. 1–3 (s sliko); Gospodarski koledar 1961 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Šturm, Rado (1893–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi672583/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine