Štuhec, Anton (1884–1948)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 45, 7. 11. 1926

Slovenski biografski leksikon

Štuhec Anton, pravnik, r. 13. jan. 1884 v Blagušu pri Šentjurju ob Ščavnici (Ljutomer) malemu kmetu Francu in Mariji r. Hrašovec, u. 1. febr. 1948 v Lj. Po osn. šoli v r. kraju, enem letu pripravnice in (od 1895) gimn. (mat. 1903) v Mrbu je študiral na Dunaju pravo (prom. 1908). Bil je pravni praktikant pri dež. sodišču v Gradcu od jun. 1908, avskultant od 1909, opravil 1911 sodniški izpit in 1912 postal sodnik viš. dež. sodišča za okrožje Gradec, okt. 1912 pa stalni sodnik pri okraj. sodišču Ptuj kot edini Slovenec med 8 sodniki. Med 1. svet. vojno je bil zaradi slov. prepričanja premeščen za več mesecev na drugo nem. štaj. okraj. sodišče, po povratku v Ptuj je od 1917 samolastno slovensko uradoval z okoliš. občinami. Po končani vojni je reorganiziral ptuj. sodišče, 1919 postal okrajni sodnik in sodni predstojnik, 1922 sod. svetnik. L. 1926 je bil premeščen v Lj. na dež. sodišče, postal 1929 član izpraš. komisije za 1. in 2. pisarn. in za zemljeknjižni izpit ter sodnik okrožn. sodišča, 1930 sodnik apelac. sodišča pri viš. dež. sodišču, 1932 stalni sodnik dež. sodišča za zaščito države v Bgdu, a zaradi možatega nastopa jan. 1934 upok. Bil je nato odvetnik v Lj., od maja 1935 na pravni fak. član izpraš. komisije za 2. drž. izpit, 1937 reaktiviran kot namestnik vrhov. drž. tožilca pri Stolu sedmorice odd. B v Zgbu, od 1939 v Lj. na novo ustanovljenem vrh. sodišču, od 1941 hon. predavatelj za nepravdni postopek na lj. pravni fak., nov. 1945 upok. Pozvan, je ponovno predaval na prav. fak. 1945–6, 1946 bil imenovan za izr. prof. – Š. je referiral na kongresu jsl pravnikov v Skopju 1931 o Povračilu škode, napravljene z vozili, ki jih goni elementarna sila (Spomenica kongresa jsl pravnikov, Skopje 1931, 178– 93) in predaval v društvu Pravnik (1935, marec 1941).

S teoretskim, zlasti od 1926 poglobljenim pravnim znanjem je Š. objavljal članke v raznih pravn. revijah, mdr.: Zakonito zavarovanje odškodninskih zahtevkov zaradi nezgod v avtomobilskem prometu (SP 1934, 277–88); Uvajanje nepravdnega postopka (ib. 1935, 88–103); dobro utemeljeno Zaščito dolžniku in pobotanje (ib., 175–85); Spor o divjem lovu (ib. 1937, 6–74), najboljši prispevek k nekd. pravn. redu; Kazenskopravna zaščita preskrbe prebivalstva (ib. 1941, 1–22) z dobrim poznanjem gospodar. položaja; Kdaj zastara pravica do preganjanja, če je zagrožen strogi zapor (ib. 1942, 94–9, 123–9); Nepravdno zavarovanje (ib. 1943, 16–33); Procesualni odnošaji discipl. in kazen. sodstva (ib. 1944, 198–211), zgoščen obris takr. discipl. postopka. – Izdal je skripta svojih predavanj na ekonom. fak. Osnove gospodar. prava. 1949 in ocenil (SP 1944, 212–21) knjigo V. Štempihar, Zasebno pravo. Splošni del. – Prim.: Spominski almanah 224, 338; R. Sajovic, ZZR 1950, XXIV–XXXI (s sliko). A. S.

Svetina, Anton: Štuhec, Anton (1884–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi670847/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine