Slovenski biografski leksikon

Štrukelj Ivan, pedagoški pisec, organizator, r. 5. okt. 1880 v Štrukljevi vasi pri Žilcah kmetu Janezu in Heleni r. Korošec, u. 10. jun. 1952 v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1887–92 v Žilcah in 1893–4 v Lj., tu še 2 razr. gimn. 1894–6 in učiteljišče 1896–900 (mat. 1900). Učiteljeval je v Preloki 1900–2, opravil 1902 uspos. izpit, bil učitelj na Robu 1902–5, šol. upravitelj 1906–8 na Bučki, 1908–12 v Dobrepoljah, 1912–8 okrajni šol. nadzornik v Nov. mestu za slov. šole okraja, med 1. svet. vojno mobiliziran kljub številni družini, 1918–28 šol. upravitelj na Viču-Lj., 1928–32 šol. nadzornik za okraj Lj. ok., do 1935 upravitelj nem, manjšin. šole v Lj., 1935 do upok. 1937 banov. šol. nadzornik, 1938–45 upravitelj zas. deš. šole v Marijanišču. Izpopolnjeval se je v tečajih: 1910 na Grmu za kmetijstvo, 1912 na Dunaju za odpravo govornih napak, 1919 v Lj. za obrtnotrg. predmete na nadalj. šolah, 1925 za roč. dela, 1929 za delovno šolo. Ustanovil je: v Robu izobražev. društvo, na Bučki posojiln. in hranilnico ter društvo Nada za ožji stik staršev z učiteljstvom, v Dobrepoljah bil soustanovitelj Orla, na Viču več let občin. odbornik; tajnik in 1918–45 predsednik Slomškove zveze. V šol. delu strpen, si je trajno prizadeval za slov. šolo. – Objavil je: Šola in dom. 1906; Učitelj v boju proti alkoholizmu. 1911 (z Rud. Horvatom st.); Šol. upravitelj. 1927 in Razredni učitelj. 1929 (povzetek člankov v SU); vrsto člankov iz šol. prakse, spomine na svoje službovanje (SU 1903–44; njegov urednik 1938–44), UT 1906; mladinske spise (zadnja leta v V in v mladin. knjigah, ki jih je izdajala Slomškova zveza). Psevd.: Hribski. – Prim.: S 1930, št. 228; 1940, št. 229 (s sliko); SU 1930, 151; Pedagogijski leksikon. Zgb 1937, 417. Otk.

Ostanek, France: Štrukelj, Ivan (1880–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi670628/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine