Slovenski biografski leksikon

Štritof Anton, šolnik, r. 6. maja 1859 v Starem trgu pri Ložu prof. Matiji in Mariji r. Avsec, u. 14. apr. 1917 v Lj. Gimn. je obiskoval 1872–9 (mat. 1879) v Lj., študiral klas. filol. in nem. na dunaj. univ., 1889 opravil usposoblj. izpit. Bil je 1890 gimn. supl. v IV. okr. na Dunaju, 1890–5 na Niž. gimn. v Lj., 1895–900 prof. na gimn. v Kranju in od 1900 v Lj.: do 1912 na I. drž. gimn., hkrati 1901–6 poučeval honor. slov. in nem. na TSŠ, 1907–8 na Mest. dekl. liceju, od 1912 do smrti je bil ravnatelj na II. drž. gimn. Kot dober pevec je pel in bil načelnik pev. zbora GM, 1906–10 njen predsednik. Š. je objavil O metodiškem pouku nem. v 1. in 2. razr. slov.-utrakv. gimn. (Izv. II. drž. gimn. 1891–2, 1892–3); Pokončna pisava (LZ 1892, 107–11, 177–84); ocenil Fonov Nem. slov. slovar (LZ 1891, 305–9, 368–70, 431–3, 687–93); sestavil čitanke: Deut. Lesebuch f. d. 1. und 2. Classe sloven-utraquist. Mittelschulen u. verwandter Lehranstalten. Dunaj 1897, 1912⁴; za 3. razr. (Dunaj 1910); za 4. razr. (Dunaj 1901, 1910² popravlj.). Oskrbel je korekturo in izdajo Jos. Lendovškove (SBL I, 635) rkp. ostaline Slov. Lesebuch f. Deutsche an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten. Hiezu ein slov.-deutsch. Wörterbuch … Dunaj 1897 (prim. DS 1897, 320); pisal O analitično-direktni metodi pri pouku nem. (P 1901, 8 sl., sep. Celje 1901 kot odgovor J. Tominšku) in objavil še članke z razl. področij (LZ 1893, 232–3; 1896, 324–7; KMD 1898, 17–20; 1908, 33–6), glasbe (S 1892, št. 281; 1893, št. 65; SN 1906, št. 2–3); poslovenil je nekaj opernih besedil (Verdi, Trubadur; R. Wagner, Večni mornar, Tannhäuser; Massenet, Manon). – Prim.: r. matice Stari trg pri Ložu; Bibl LZ, kazalo; Repertoar, kazalo; Spominska knjiga 1888–938, 144; Izv. II. drž. gimn. v Lj. 1916–7 in 1917 –8, 5–6 (popravi r. letnico!); LZg 1917, št. 86; S 1917, št. 86. J. W.

Wester, Josip: Štritof, Anton (1859–1917). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi670069/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine