Slovenski biografski leksikon

Štok Jože-Korotan, borec NOV, r. 17. febr. 1924 v Tenetišah pri Litiji dninarju Antonu in Ani r. Ponebšek, živi v Lj. Po osn. šoli 1930–8 v Litiji je 1939–40 končal kmetij. šolo na Grmu pri Nov. mestu. Avg. 1941 se je vključil v nar. osvob. gibanje, 10. jan. 1943 odšel v partizane in bil: borec zasav. bataljona, član litij. teren. patrulje, zaščitnega bataljona GŠ NOV, POS in Šlandrove brigade; jan. 1944 voj. referent okrožne VOS za Revirje, od febr. član patrulje VOS za Revirje, od konca apr. komandant revirskih čet VOS, od 24. jun. namestnik komandanta štaj. bataljona Vojske drž. varnosti, od zač. sept. 1944 do konca okt. je bil v šoli Vojske drž. varnosti v Gradacu v Beli krajini, nov. in dec. v polit. šoli CK KPS na Kočev. Rogu; 14. dec. 1944 do konca vojne namestnik komandanta I. brigade Vojske drž. varnosti oz. Korpusa nar. obrambe Jsle. Po osvoboditvi je do okt. 1948 opravljal razne dolžnosti v JLA, nato bil aktiven častnik, od maja 1956 rezervni major v odd. za nar. obrambo pri preds. vlade SRS oz. pri republ. sekretar. za nar. obrambo SRS v Lj. – Š. je bil 4-krat ranjen, dosegel čin kapetana in od 1950 pisal spominske sestavke o NOV v dnevno časopisje, revije, mladin. revije; obsežno dokumentarno in deloma liter. delo je knjiga Skozi ognjene viharje je udarjala jeklena pest. Lj. 1953, 736 str. (ocene: Borec 1953, 341–3; SPor 1953, št. 276; LDk 1953, št. 305; DEn 1954, št. 1; VMrb 1954, št. 9; Rodna gruda 1954, 43). – Prim.: arhiv CK ZKS Lj.; 15 let bibliografije NOB … Lj. 1962, 414–8. T.F.

Ferenc, Tone: Štok, Jože (1924–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi668324/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine