Slovenski biografski leksikon

Števanec (Stevanecz) Anton, nabožni pisec, r. 29. dec. 1861 v Vanči vasi v Prekmurju poljedelcu Matiji in Suzani r. Ratnik, u. 12. apr. 1921 v Zalaháshágyu (Madž.). Osn. šolo in nižjo gimn. je obiskoval 1874–81 kot gojenec Kelcz-Adelffyjeve sirotišnice v Köszegu, učiteljišče 1881–4 v Csurgó. Bil je učitelj na Tišini (1884–7), v Hevesu (marec–jun. 1887), na Cankovi (1887–90), v Števanovcih (1890–8), Kerkakutasu (1898–901) in v Zalaháshágyu (1901–21). Kot učitelj in kantor v Števanovcih je sestavil molitvenik: Szercé Jezus (molitvena in peszmena kniga. Za pobozsne krsczcenike). T. Wellisch Béla, Monoster 1896, 466 str. (1901², 1907³, 1913⁴). Molitveni del je povzet po knjigah M. Küzmiča (SBL I, 597–9; Kratka šumma, ponat. 1892; Sv. Evangeliomi ponat. 1804; Kniga molitvena 1891) in J. Košiča (SBL I, 535; Jezuš moje poželenje, ponat. 1892; Krizsna Pout ponat. 1843), ki so izšle večinoma v Borovnjakovi (SBL I, 54) priredbi. Jezik Š-evega molitvenika je v prvih 3 nat. jezik M. Küzmiča in J. Košiča, po Borovnjaku približan književni slov.; četrti natis, ki ga je pripravil Ivan Prša, župnik na Gornj. Seniku, ima nekoliko spremenjeni molitveni del, križevega pota ni, jezik pa je narečen. Pesemski del: prvi nat. ima 159, ostali po 166 razl. cerkv. pesmi, izbranih iz Knige molitvene, Jezuš moje poželenje, iz Dühovne hrane 1892 (5), in iz Borovnjak, Sv. Angel čuvar, ok. 1875 (3), 77 pesmi pa je novih, še neobjavljenih, kar daje molitveniku posebno tehtnost in važnost in o katerih pravi Š. v predgovoru: »… sam jas vse one pesmi, štere se pri nás spejvajo i dolištampane ešče nej bilé, vküp spisao.« (Nekaj jih je iz rkp. pesmarice, Gornj. Senik 1780; idr. prekm. rkpn. pesmaric, hrv. kajkavskih in slov. molitvenikov). Š. je tako nadaljeval delo M. Küzmiča, J. Košiča in J. Borovnjaka, ga znatno dopolnil in nam ohranil mnogo starinskih pesmi, ki so jih peli konec 19. st. predvsem rabski Slov. – Prim.: dopisi župn. uradov Tišina, Gornji Senik, Alsóság, Kerkakutas; sombatheljski šematizmi; Simonič 489; Melich, A hazai vend (szlovén) nyelvü irodalom bibliografiája, Magy. Könyvszemle, Budapest 1902, 446; Kalendar 1910, 50; Domovina, Budap. 1921, št. 8; Vecsey, A köszegi rom. kat. Kelcz-Adelffy árvaház története 1741–941. Szombathely 1943, 432. Škf.

Škafar, Ivan: Števanec, Anton (1861–1921). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi667094/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine