Slovenski biografski leksikon

Štern Vilko, agroekonomist, r. 13. jul. 1916 v Celju železn. uslužbencu Josipu in Mariji r. Koren, živi v Lj. Obiskoval je v Celju osn. šolo 1922–7 in real. gimn. 1927–35, študiral v Zgbu 6 sem. na ekonom. komerc. visoki šoli in agronom. fak. (dipl. 1941). Bil je stažist 1941–2 na Zavodu za sadjar. in vinograd. agronomske fak. v Zgbu-Jazbina, revizor. pripravnik v Zadružni zvezi drž. nameščencev v Zgbu 1942–4, v Mrbu strok. učitelj na Vinar. in sadj. šoli 1945–6, prof. in direktor Sred. kmetij. šole 1947–54, v Lj. tajnik Zbornice za kmetij. in gozdarstvo Sje 1954–5, Združenja kmetij. posestev Sje 1955–6, načelnik Zavoda SRS za gospodar. planiranje 1956–64, vmes opravil podipl. študij in specializacijo 1961–2 v Iowa State University Ames; bil je od 1964 predstojnik Zavoda za agroekonomiko Kmetij. inštituta Sje, 1967 se vnaprej habilitiral (agrarna ekonomika) za izr. prof. na biotehn. fak. Š. je predsednik Zveze kmetij. inž. in tehn. Sje, častni član (od 1968) ZIT, odlikovan 1961 z redom dela z zlatim vencem. – S svojega področja (planiranje v kmetij., agroekonom. vprašanja) je objavil več člankov, nad 30 študij mdr. v: Dokumentacija, Bgd 1966–7; Ekonomika poljoprivrede, Bgd 1966–9; Kmetij. inštitut Sje 1967, št. 52; Nova proizvodnja 1965, št. 6; SocK (Sodobno kmetijstvo) 1955–69. Adč.

Adamič, France: Štern, Vilko (1916–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi666975/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine