Slovenski biografski leksikon

Štempihar Valentin, odvetnik in publicist, r. 26. jan. 1851 na Olševku pri Kranju kmetu Jožetu, po dom. Mohorju, in Marjani r. Zaverl, u. 21. dec. 1921 v Kranju. Osn. šolo (1858–62) in niž. gimn. 1862–6 je obiskoval v Kranju, viš. gimn. v Lj., 1870 mat. Na dunaj. univ. je študiral najprej jezikoslovje 1870–2, 1872–4 pravo, 1875 prom. Bil je na deželn. sodišču na Dunaju pripravnik in avskultant 1874–5, 1876–81 v Lj. odvetn. pripravnik pri dr. Filipu Pfeffererju, dr. Alf. Moschètu (SBL II, 155–6) in dr. Rob. Schreyu (ib. III, 245). L. 1882 je odprl odvetn. pisarno v Lj., i. l. pa se preselil v Kranj, prevzel pisarno dr. Janeza Mencingerja (ib. II, 92–5) in tu ostal odvetnik do smrti; bil je tudi član discipl. sveta v odvetn. zbornici v Lj. – Med študijem na Dunaju 1871–5 se je preživljal kot stenograf v drž. zboru, kamor je prišel po posredovanju brata Janeza (1843–69), ki je bil tam tudi stenograf (pozneje pri dež. zboru v Lj. in pri hrv. saboru v Zgbu, ki ga je za znanje jezikov plačeval v zlatu). V Lj. se je Š. družil z J. Jurčičem in J. Kersnikom in tako začel sodelovati pri SN z izkušnjami in znanstvi, pridobljenimi v drž. zboru; v SN je dopisoval tudi pozneje iz Kranja. Kot kranjski odvetnik je deloval pri Sokolu, bil pristaš NNS, katere idejni vodja je postal po smrti notarja V. Globočnika (SBL I, 221); na njeni listi bil tudi izvoljen v občin. zastop; tu bil prvi občin. svetovalec oz. okr. 25 let podžupan do maja 1921. Dokler je bil G glasilo NNS (1900–11), je pisal v njem uvodnike. Š. je bil tudi navdušen planinec. – Prim.: podatki sina dr. J. Štempiharja, Kranj; Liste der Advocatur-Candidaten im Sprengel der krainischen Advocaten-Cammer I/17, 37; arhiv odvetn. zbornice v Lj.; Prijatelj, Kersnik II-III, 125, 136; Žontar, Kranj 357, slika 142; SN 1921, št. 288. Ry.

Rybář, Miloš: Štempihar, Valentin (1851–1921). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi666750/#slovenski-biografski-leksikon (20. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine