Slovenski biografski leksikon

Štefan Rozka, polonistka, v Lj. r. 26. avg. 1913 obrt. pomočniku Ivanu, padlemu v 1. svet. vojni, in Elizabeti r. Lesica, živi tu. V Lj. je obiskovala osn. šolo 1920–5, gimn. 1925–33 (mat. 1933), študirala 1933–8 slavistiko, 1938–9 tudi v Krakovu, kjer je vodila lektorat za slov. jezik, 1940 dipl. na filoz. fak. v Lj. Službovala je od 1940 do apr. 1941 kot prof. pripr. na trg. šoli v Mur. Soboti, 1941–3 bila aktivistka OF v Lj., dec. 1943–jan. 1944 tu v zaporih, nato v koncentr. taborišču Ravensbrück-Barth do 1. maja 1945, potem do avg. i. l. v zbirni bazi in na poti v domovino. Od okt. 1945–7 je bila v Lj. upravnica Slovanske knjižnice, 1947–62 na filoz. fak. lektorica, od 1962 je predavateljica za polj. jezik, 1948 bila tudi na VPŠ za rusko star. knjiž.; strokovno se je izpopolnjevala v Varšavi in v Krakovu 1958, 1965, 1969.

Š-ova je izdala knjige: Pregled rus. književnosti. Lj. 1951 (z Vero Brnčič, skripta); Poljska književnost. 1960; izbor poezije Ad. Mickiewicz, Pesmi in pesnitve. 1967 (Kondor 96., prevedla ok. 3000 verzov); Učbenik polj. jezika. Lj. 1969 (z W. Łaciakom); Poljski pogovori. 1969 (z W. Łaciakom). Pisala članke in razprave, mdr. o polj. poeziji (NOja 1954;. NSd 1959), o A. Mickiewiczu (LdP 1945, št. 189; NOja 1956), o zvezah med slov. in polj. lit. (NSd 1955, SR 1963, Sd 1965, SR 1969), o J. Słowackem (JiS 1959–60), S. Wyspiańskem (ib. 1957, 97–102); ocene; poročala je o literarnem in znanstvenem dogajanju na Polj. (mdr. v NS 1948; SPor 1948, št. 16; JiS 1961–2, 1971); prevedla je: Zofia Nałkowska, Medaljoni. 1963 (s spremno besedo); razpravo Adama Schaffa, Filozofski aspekt procesa sporazumevanja (NSd 1958, 802 sl.); poezije: L. Staff (Sd 1967, RTV 1970), A. Mickiewicz (Sd 1968), B. Leśmian (RTV 1970); za RTV igre (N. Kazmierczak, Z. Posmysz, A. Szypulski idr.). Sourejala je izdaje učbenikov Slov. berilo I–IV (1950–4 in več ponat. z Marijo Jamar, glav. uredn. E. Muser), sodelovala s člankom v zborniku Ljubljana v ilegali I, 1959, in v zborniku Ravensbrück 1971. – Prim.: osebni podatki; ULj 97; 1969, 75; Delo 1961, št. 90; Objave univ. 1962, št. 29, 32; 1963, št. 32, 83–4; Jan Wierzbicki, Pamiętnik Słowiański 1963, 275–62; Fr. Vodnik, Sd 1963, 169–75; Fr. Jakopin, JiS 1969–70, 91–4. *

Uredništvo: Štefan, Rozka (1913–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi666088/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine