Slovenski biografski leksikon

Štalec Ivan, matematični pisec, r. 23. dec. 1910 v Dolenji vasi pri Selcih (Šofja Loka) kmetu Janezu in Frančiški r. Ravnihar, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1917–22 v Selcih, gimn. 1922–30 v Kranju, študiral matem. in fiziko na filoz. fak. v Lj. 1930–4 (dipl. 1934). Bil je suplent in prof. na gimn. v Mur. Soboti 1935–6, v Lj. na I. drž. gimn. 1936–45, vmes opravil prof. izpit in bil 1942 štiri mesece interniran v Gonarsu. V l. 1945–51 je služboval na gimn. v Trbovljah, od 1951 v Lj. na I. gimn.; bil je še hon. višji predavatelj za metodiko fizike 1951–65 na lj. VPŠ in 1955–67 na fak. za naravosl. in tehnologijo. – Napisal je: za dopisne ekonom. sred. šole: Aritmetiko za I. razr. 1957; Geometrijo za II. razr. 1958 in za III. razr. 1959; Matematiko za II. stopnjo osemletke za odrasle. 1960; Tehniško računstvo za I. leto dopisne tehniške sred. šole. 1961; – s Fr. Kvaternikom in Alb. Žabkarjem: Fizika za nižje razr. sred. šol. 1952, 1961⁴; Fizika za 7. razr. osn. šol. 1962, 1969⁴; za 8. razr. osn. šol. 1963, 1969²; s Fr. Plevnikom: Fizikalne vaje za sred. šole. 1961; – z Iv. Pucljem: Geometrija za 1. razr. gimn. 1966, 1970; za 2. razr. gimn. 1970; – s sodelavci: Zbirka nalog iz aritmetike, algebre in analize za I. razr. 1968, 1970²; za II. razr. 1968, 1970²; za III. razr. gimn. 1969. – Š. si prizadeva predvsem za boljši in sodobnejši pouk matem. in fizike v osn. in sred. šolah; ocenil je uradno okr. 20 učbenikov za te predmete, bil 1951–9 tehn. urednik Obzornika za matem. in fiziko, je tudi zunanji sodelavec Inštituta za slov. jezik pri SAZU. – Prim.: osebni podatki; Obzornik za matem. in fiziko 1967, 3–4. *

Uredništvo: Štalec, Ivan (1910–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664735/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine