Slovenski biografski leksikon

Šprajc (do 1931 Spreitz) Albin, šolnik in pedagoški pisatelj, r. 20. febr. 1895 v Mrbu sodarju Mateju in Frančiški r. Sotošek, u. 28. jun. 1942 v Celju. Dovršil je pripravljalni razr. in 4 letnike učiteljišča v Mrbu (mat. 1914, usposoblj. izpit 1916). Služboval je kot učitelj v Sp. Kungoti 1914–5, v Poljčanah 1916–9 (vmes od marca do jun. 1917 na vadnici moškega učiteljišča v Mrbu), kot nadučitelj (šol. upravitelj) v Zg. Kungoti 1919–36 in kot okrajni šol. nadzornik v Šmarju pri Jelšah 1936–41 (6. apr.). Po nacist. okupaciji je bil sprva brez stalne zaposlitve, od febr. 1942 dalje pa je bil pisarn. nameščenec v Celju. – Bil je soustanovitelj in vodja 1925 osnovanega pedag. krožka učiteljev na obmej. osn. šolah v soseščini Zg. Kungote, od jan. 1921 do jun. 1923 predsedoval učitelj. društvu za mrb šol. okraj. Pri poklicnem delu se je ravnal po načelih novodobne delovne šole. Objavil je vrsto člankov v UT 1919–22, P 1920–34, SU 1941 (obravnaval vpraš. šolstva, učiteljstva, ljud. izobraževanja, pedag. dela v razr.) in pri tem dosledno upošteval metode delovnega pouka. Posebno pomembna je skupina prispevkov Iz prakse za prakso (P 1921–8); vplivu dednostnih faktorjev na vzgojo je posvetil sestavek Podedovanje in vzgoja (Tabor 1922, št. 133–5). Z vzgojnega vidika je razpravljal o spisih Iv. Cankarja (P 1920, 1929/30). – Prim.: podatki Š-ove vdove Amalije, Rog. Slatina; katalogi mrb učiteljišča; učitelj. šematizmi; podatki škof. arhiv. J. Richterja, Mrb (arhiv SBL). Kln.

Kalan, Pavle: Šprajc, Albin (1895–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664134/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine