Slovenski biografski leksikon

Šporar Ivan, strokovnjak za urejanje kmetijskega prostora, r. 11. jan. 1910 v Herinji vasi na Dol. (St. Peter pri Novem mestu) kmetu Janezu in Ani r. Štamfelj, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo z dopoln. razr. v r. kraju 1916–23, kmetij. šolo na Grmu 1926–7, bil praktikant v drevesnici in vrtnariji Džamonja in Steinbrenner v Mrbu 1928–9, strok. tehn. vodja na graščin. veleposestvu Pišece pri Brežicah 1930–1, (apr.–dec. 1931 odslužil voj. rok), v vrtnariji in drevesnici Savnik v Kranju 1932–3, na graščini Smlednik 1933–4, na veleposestvu Windisch-Graetz v Slov. Konjicah 1935–8; inštruktor za vrtnarstvo na kmetij. šoli v Rakičanu pri Mur. Soboti 1938–41, opravljal priv. izpite na gimn. v Mur. Soboti in Lj. od 1939; služboval pri Prehranj. uradu in Gospodar. zvezi v Lj. 1941–2, bil interniran v Monigu pri Trevisu 1942–3, opravil v Lj. mat. 1943. V NOV od sept. 1943 do maja 1945 je delal največ pri kmetij. odseku SNOS. Bil je v Lj. maja 1945–51 namestnik, ravnatelj glav. uprave republ. kmetij. posestev v Sji, 1951–2 ravnatelj drž. pos. Lepi dol pri Mrbu, jan.–jun. 1952 pri Agroprojektu v Lj. Projektant, 1952–4 ravnatelj Arboretuma Volčji potok, od 1954 v Lj. na biotehn. fak. kot svetnik; 1961 so mu priznali visoko izobrazbo, 1968 je stopil v pok. – Š. je bil 1955–9 tajnik Urbanist. druš. Sje, 1960–8 član in vodja gradnje biotehn. fak. Imel je več predavanj, referatov; izdelal melioracij., idejne načrte za rastlinjake, goveje hleve; tipske projekte, tehnološke študije za kmetij. in gospodar. gradnje; ureditvene programe za posestva: Beltinci, Blatnik, Čateške toplice, Črmošnjice, Črni kal, Dekani, Dobrovo v Gor. Brdih, Dolnja Lendava, Draga pri Kočevju, Jurovski dol pri Mrbu, Lahovče pri Kranju, Mest. log pri Metliki, Mirozan pri Celju, Poljane pri Škofji Loki, Pšata in Prevoje pri Domžalah, Radlje, Trnovska vas pri Ptuju, Zadobrova pri Lj., Zavrč pri Ptuju. – Objavil je strok. članke v: KG 1956, št. 33–47; SocK 1958, št. 4. – Prim.: osebni podatki; Zbornik biotehn. fak. 1969. Adč.

Adamič, France: Šporar, Ivan (1910–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664019/#slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine