Slovenski biografski leksikon

Šparavec Alojz, politični in kulturni delavec, r. 31. maja 1819 v Jastrebcih pri Kogu viničarju Josipu in Jožefi r. Linz (popravi ZMS 1905, 206: Š. ni bil graščak v Studenicah in njegov oče ni bil okr. komisar v Maria Zell), u. 14. maja 1857 v Čakovcu. Obiskoval je 1831–7 gimn. v Varaždinu, licej 1837–9 v Gradcu, pravo na Dunaju. Po 1849 je bil do smrti okr. glavar v Čakovcu, kjer je psihično in fizično propadal. – Med bivanjem v Varaždinu se je navzel Gajevega duha, v Gradcu se priključil slov. dij. generaciji, bil med člani Slovan. čitalnice (Petrè, Poizkus 165), 1848 pa društva Slovenija na Dunaju. Literarno se Š. ni udejstvoval, bil pa je vnet pomočnik pri drobnem kult. in polit. delu, pomagal Vrazu pri nabiranju nar. pesmi (Glaser II, 185); 1848 sta Š. in A. Globočnik (SBL I, 219–20) na vseslovan. kongresu v Pragi kot edina Slovenca med 38 jsl delegati zastopala slov. interese (od teh različne srb. in hrvaške pa podpredsed. kongresa S. Vraz; Glaser III, 12; ZMS 1905, 75–6): združeno Sjo in uvedbo slovenščine v urade in šole. V zač. 1849 je bil Š. na gradu Seggau pri Lipnici pri oskrbniku, drž. poslancu Andr. Dominkušu, kjer so se zbirali rodoljubi, posebno S. Vraz; tu je za P. Kozlerja (SBL I, 543–4) organiziral zemljep. in etnogr. gradivo za prvi zemljevid slov. ozemlja. Ni izključeno, da je v ptuj. okr. Š. pripomogel k propadu ponovnih volitev v Frankf. parlament (pisma Muršcu, ZMS 1904, 1905). – Prim.: krst. knj. ž. urada Bolfenk na Kogu A 1789 do 1837, 159 (DAS); izv. gimn. Varaždin 1832–7; Immatricul. philos. 1837, Univ. bibl. Gradec, Ms 50/II; AH Zgb (fond župn. oblasti Varaždin, reg. 1856, 20631, 21597, 2138, 6955, 7109, 13278; fond c. k. Namjestništvo Zgb 1857, 18742, 21918, 20230, 110/5142); Apih 127; Mal 745–6; Slaw. Rundschau 1848, št. 46; A. Globočnik, IMK 1898, 14; K. Štrekelj, ZMS 1900, 208; F. Ilešič, ib. 1905, 62, 72, 75–6, 200, 206; B. Drechsler, S. Vraz. Zgb 1909, 162; I. Lah, SN 1918, št. 184; F. Ilešič, ČZN 1940, 71. Rhr.

Richter, Jakob: Šparavec, Alojz (1819–1857). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi663248/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine