Slovenski biografski leksikon

Šoštarič Mirko, strokovnjak za varstvo narave, r. 10. apr. 1920 v Mrbu veterinarju Ivanu in Marjeti r. Lapat, živi tu. V Mrbu je obiskoval 1927–31 osn. šolo in real. gimn. (mat. 1940), nato služboval pri gozd. upravi 1941, v Bgdu pa pri Srp. dunav. žitar. poduzeću 1942–4. Na mrb ekonom. fak. 1945 začetega študija ni končal, hkrati so ga zaposlili: v Mrbu Jugopetrol 1945–7, Talis 1947–9, Zadružna zveza 1949–52, Drava-eksport 1952–6, Talis ponovno 1956–60, Zavod za ekonomiko 1960–4, Zavod za spomeniško varstvo (varstvo narave, kot zunanj. sodelavca), od 1964 za stalno.

Š. je napisal okr. 30 prispevkov, razprav, v glavnem o varstvu narave in krajine v publikacijah: Dialogi (1965, 363–9), Naš vrt 1965, Planine ob meji 1953–69, Planinski razgledi (1963, 34–44), Tov 1965–6, Turizem na Pohorju 1967, TurV 1963–7, Varstvo narave 1963–9 (zlasti: 1965, 81–9; 1966, 107–14; 1967, 171–8), VMrb 1966–8. Sodeloval je pri prvih osnutkih novega zakona o varstvu narave; pripravil odločbe, da se zavarujejo: pragozd (Donačka gora, Pohorje), hrastov gozd (Cigonca), stara drevesa (Gornja Radgona, Radlje, Slov. Bistrica), okolje (Negovsko jezero). Sestavil je elaborate o varstvu narave (vrednotenje krajine, zeleni pasovi) za občine: Celje, Ljutomer, Mrb, Ormož, Ptuj, Radlje; za svzh. Sjo, zah. Pohorje. Z referati se je udeležil simpozijev: Piran 1965 (O pojmu pokrajine; O varstvu narave kot elementu prostorskega načrtovanja),Čîngovo na Slovaškem 1966 (O varstvu narave v Sji), Plitvička jezera 1967 (O posledicah tehn. posegov v naravo). Aktivno dela v odborih, komisijah za varstvo narave v družb. organizacijah, občin. odborih, Gopodar. zbornici Sje, turist. društvih, z gozdarji, lovci. – Prim.: osebni podatki; Delo 1968, št. 20; PV 1970, 175–6 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Šoštarič, Mirko (1920–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662976/#slovenski-biografski-leksikon (9. december 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine