Slovenski biografski leksikon

Šorli Marjan, arhitekt, r. 4. sept. 1915 v Kranju mlinarju Juriju in Ivani r. Otrin, živi v Lj. Obiskoval je v Kranju po osn. šoli gimn. 1926–34 (mat. 1934), študiral arhitekturo (prof. J. Plečnik) v Lj. in dipl. 1940. Služboval je tu na tehn. odd. ban. uprave 1940–1, v Kranju pa pri stavbeniku Slavcu 1941–2, na gradb. uradu 1942–3, pri stavb, Nanutu 1943–4, bil v NOB 1944–5. L. 1945 je bil v Lj. načelnik odd. za gradnjo lj. okrožja, pri Slovenija projektu 1945–9, načelnik Inst. za urbanizem LRS 1949–53, vmes se 1952 v ZDA specializiral za stanovanja in urbanizem, bil nato v Kranju glavni arhitekt v Projekt. podjetju 1953–9, mest. arhitekt 1957, predaval 1958–9 na Angl., Birmingham, College of Arts and Crafts; v Lj. je bil 1960–1 direktor Projekt. podj. Rudnik, 1961–7 glavni arhitekt Projekt. podj. Agrobiro, od 1967 projektant pri Obnovi. – Dela: restavracija Prešernove r. hiše v Vrbi (Plečnikova šola) 1938; spomeniki NOB: 1950 pod Storžičem; Stosiću v Kranju; 1951 Lojzetu Kebetu na Jelovici; 1953 na Rupi; 1956 v Križah; – stanovanj. idr. gradnje, ureditve: Blejsko jezero, ureditev obale 1946; v Kranju: stanov. blok 1952–4; Prešernov gaj 1953; slaščičarna-kavarna 1953–4; Merkur 1957; otroški vrtec na Planini 1957; stolpnica 1963; – Boh. Bistrica: stanovanj. Hiše 1954; – Kočevje-Cvišlerji: naselje kmeč. delavcev 1956; – Kočevje: stanov. hiše na Hoji 1957. – Lj.: samopostrežna restavracija Emona 1963. – Prejel je 1. nagrado za: sindikalni hotel, Bled, 1947; delav. hiše, Celje; Zbornico, Kranj 1955; 2. nagrado za: spomenik NOB Begunje, 1950; 3. nagrado: za vrstne hiše v Lj. 1956. – Ilustriral je (z Jan. Vidicem) Prešernovo Zdravico, NOB, 1944; hkrati opremil NŽ, Pionirja 1944–5. S svojega področja je pisal mdr. v: Arhitekt 1951, št. 1, 5; 1951–2, št. 7 (o D. Grabrijanu); 1953, št. 9; 1955, št. 16; Arhitektura, Zgb, 1949, št. 18–22, str. 67, 74; Likovni svet 1951, 22–6; Lokalno gospodarstvo 1950, št. 4; 1951, št. 9–10; Novator 1949, št. 1. – Psevd.: Viher (med NOB). – Prim.: osebni podatki; ELU IV, 372; F. Kidrič, Vrba, Prešerni, Prešeren, Ribičev dom. 1945, 14, 16; Akant ( = Mušič Vlad.), LDk 1955, št. 106; Novice, Kočevje 1956, št. 18; F. Šijanec, Sodobna slov. lik. umetnost. 1961, 472. Mšč.

Mušič, Marjan: Šorli, Marjan (1915–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662637/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine