Slovenski biografski leksikon

Šmid Konrad, pravnik in carinski strokovnjak, r. 17. febr. 1886 v Podgorju pri Slovenjem Gradcu nadučitelju Matiji in Elizabeti r. Lesjak, u. 5. apr. 1954 v Slovenjem Gradcu, pok. v Podgorju. Obiskoval je gimn. v Celju (1904 mat.), študiral 1905–10 pravo v Gradcu (1908 bil predsed. akad. društva Triglav), 1913 prom. L. 1910 je nastopil finan. službo pri davč. odd. okraj. glavarstva v Ptuju, bil nekaj časa pri dež. finan. ravnateljstvu v Gradcu, 1911 pri davč. odd. okraj. glavarstva v Mrbu, 1914–8 v Črni gori (Cetinje), 1919 kratko vodja davkarije v Ptuju, 1919–29 v generalni direkciji carin v Bgdu (1920 min. insp., 1923 načelnik tarifnega odd., 1926 gener. direktor carin), 1929 član glavne kontrole do predčasne upok. 1. jul. 1941; 1935 član stalnega Pravn. odbora pri vrhov. drž. pravobranilstvu, 1940 pa predsed. komisije za revizijo zakona o uradnikih.

V Bgdu je Š. v desetih letih reorganiziral carin. službo; že 1920 je sodeloval pri sestavi jsle prve carin. tarife, 1925 kot glavni referent pri izdelavi jsle avtonomne carin. tarife; se 1925–9 udeleževal kot vladni ekspert vseh mednar. trg. pogajanj. L. 1925 je izdelal zakon o obči carin. tarifi, 1928 uredbo o kaldrmi (tlakarini), ki je mnogim mestom (mdr. Lj., Mrb., Celje, Jesenice) omogočila izgradnjo cest in zidavo carin. poslopij, sodeloval pri načrtu o organizaciji finan. uprave. Kot član glavne kontrole je Š. odlično uveljavljal temeljito znanje zakonov, združeno z globokim čutom za pravičnost. – Pisal je strok. članke in razprave v Carinski glasnik (Bgd 1922–35) in izdal s Fr. Gospodnetićem: Opšta carinska tarifa. Bgd–Zgb 1923 (samozal., 540 str.), sam pa: Zakon o splošni carinski tarifi. Bgd 1925 (koncentrirana izdaja predpisov) in isto v manjšem obsegu l. 1927. – Med bivanjem v Bgdu je skrbel za gmotno podporo slov. študentov, osnoval 1936 Akad. podporni fond in ga vodil do apr. 1941. – Prim.: dopis matičn. urada Podgorje 28. avg. 1968; Akad. tehn. društvo Triglav. Lj. 1906, 95; Ko je ko 1928, 147; B. Žvan, Slovenci v Bgdu. 1932, 14; SPor 1954, št. 81; dopis dekanata pravne fak. v Gradcu 5. sept. 1968. Breznik

Breznik, Josip: Šmid, Konrad (1886–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi660102/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine