Slovenski biografski leksikon

Šlebinger Ciril, geolog, r. 28. apr. 1907 v Kandiji pri Nov. mestu dr. Janku (gl. čl.) in Olgi r. Simonič, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo v Lj. 1913–7, tu še real. gimn. 1917–25, na univ. študiral geol. in mineralogijo (dipl. 1929). Služil je voj. rok 1929–30 v Bileći, bil suplent 1931 in po opravlj. prof. izpitu 1933 prof. na real. gimn. v Mrbu, od jeseni 1937 v Lj. (Bežigrad). S štipendijo franc. vlade se je izpopolnjeval 1938–9 v Parizu na Institut de 1’Hydrologie, febr. 1941 postal asistent na univ. geol.-paleontol. inštitutu v Lj., bil jun. 1943 do jeseni 1945 v NOV (v enotah, na partiz. gimn. v Črnomlju, pri saniteti), 1946–59 učil na gradb. fak. geomorfologijo, tehn. geologijo, od 1947 je kot docent na novo ustanovlj. agronom. fak. predaval še geologijo na VPŠ 1949–54, od 1962 pa na ekonom. fak. (odd. za turizem) o zdravilnih vrelcih; od 1967 je izred. prof. na biotehn. fak., od 1969 na fak. za naravosl. in tehnolog. Udeležil se je geol. kongresov: Bled 1954; Opatija, Oslo 1955; Würzburg, Sarajevo 1957; Mexico 1958; Budva 1959. Je član Geol. druš. Sje, Société géologique de France, Association Internat. des Hydrogéologues, Association pour l’Etude des Zones profondes de l’Ecorce terrestre.

Od 1930 raziskuje Š. slov. toplice in slatine; geološko pa: Barje; Kras v območju Krima, Mokreca in Ribnice; Posavje, Podravje, Prlekijo; obdelal je geokemične značilnosti glavnih mineralnih vrelcev (napotke za industr. izkoriščanje). V zad. obdobju pa: genezo današ. površja, propustnost terena in kamenine, vzroke in posledice erozije in sedimentacije, vodne horizonte in studence, strukturo podtalja, tvorbo prsti v nekat. kmetij.-gozdn. območjih Sje. Izvedena dela, referati, študije: Zaščitni rajon radenske slatine 1954; Rekonstrukcija slatin. obrata v Boračevi 1957–8; Osuševanje močvirja na posestvu Poljče 1959; Referat za gozdno cesto Golo-Lužarji 1958; Vodovod za občino Gornja Radgona-lokacija in raziskovalna dela 1960; Plazovitost v ravnin. svetu na Gorenj. 1960; Topli izviri v cementarni Trbovlje 1962. – Objavil je mdr. strok. članke o toplicah, slatinah in geologiji v: Izvestja Mrb muzej. društva 1932, 10–58; 1936, 3–28; Kron 1938, 157–63, 221–6; Kol OF 1947, 174–8; Kol Preš. knj. 1949, 210–22; 1950, 248–56; 1951, 190–4; Geologija. Razprave in poročila. 1. knj. 1953, 288–97; ib., 3. knj. 1955, 226–30; TurV 1955, 173–7; Congrès Internat. géologique, Mexico 1958, 60; Zbornik biotehn. fak. 1968, 7; Svet med Muro in Dravo 1968, 7–44; poljudnoznanstvene so prinesli: od 1931 dnevni časniki, Gospodar. vestnik, Mlada pota, Naš dom, Proteus, TurV, Žika, ŽS. – Prim.: osebni podatki; ULj 187–8; 1969, 598–9; Deset let fak. za agronom., gozd. in vet. 1947–57. Lj. 1958, 67; Spomin. zbornik biotehn. fak. 1947–67, 120; Objave univ. 1967–8, 170. Adč.

Adamič, France: Šlebinger, Ciril (1907–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi659189/#slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine