Slovenski biografski leksikon

Šlander (Vilhelm) Vilko–Grom, politični delavec, brat Alojzija-Slavka (gl. čl.), r. 18. jun. 1910 v Preboldu, u. 27. avg. 1941 v gorečem mlinu v Šentrupertu, Štore št. 73. Po 6 razr. osn. šole, 2 razr. obrtne in tečaju za varilce se je kot v Žalcu izučen ključavničar zaposlil v tovarni v Preboldu. Tu ga je 1932 uvedel v polit. in KP brat Slavko (gl. čl.). Zaradi komunizma je bil Š. v Celju 29. nov. 1933 zaprt, 9. apr. 1934 obsojen na 2½ leta robije v Mrbu in Srem. Mitrovici do 29. febr. 1936. Po kratkem bivanju doma je bil zaradi govora (solidarnost s stavkujočimi slov. tekstil. delavci) na Žvajgi in ponovnega razkritja celice KP v Celju spet zaprt, obsojen 20. nov. 1936 na 1 ¾ leta robije v Mrbu, po Stolu sedmorice znižani kazni 1 ½ leta pa izpuščen 8. apr. 1938. Nato je delal v Celju v mehan. delavnici, osnovani po komunistih (J. Skvarča, SBL III, 343; Turk idr.); preselil se je z družino v Lj., delal v Avtomontaži za Bežigradom, 1940 pa v Zemunu v letal. tov. Zmaj. Ob izbruhu vojne se je z družino vrnil v Prebold, bival nato v Mrbu legalno na Pobrežju pri Čižmekovih in Polanjkovih, ilegalno pa po nem. napadu na SZ v raznih stanovanjih, nato odšel v partizane. Vključil se je v 1. pol. jun. 1941 v okrožni vojni komite (z Mart. Greifom, Borisom Čižmekom, Gust. Svenškom), okr. 20. jul. 1941 odšel na Lehen blizu Ribnice na Pohorju, kjer je v lovski koči kmeta Urbanca imela pohorska četa šol. taborišče, a so ga 31. jul. Nemci razbili. Š. se je pridružil jedru pohor. čete na Smolniku nad Rušami, postal reorganizirani četi politkomisar. V noči 11.–12. avg. 1941 je napadla orožn. postajo v Ribnici na Pohorju, Š. je še isto noč po direktivi polit. komis. Glavn. poveljstva slov. partiz. čet Mihe Marinka odšel v Savinj. dolino, prevzel vodstvo celjske čete (bila izgubila ves komandni kader), jo skušal brez uspeha združiti s savinjsko. Po neuspešnem napadu na planin. kočo na Svetini 24. avg. 1941 je četa dospela 25. avg. 1941 do Pustih njiv pri Planini, tu se spopadla z nem. patruljo (komandir Neuwirt padel), ki je obkolila mlin; v njem so vsi padli, Š. zgorel. – Prim.: r. matice Sv. Pavel-Prebold; Filipič Franc, 7 dni 1952, št. 16–7; Prvi poh. partizani. 1965. Flč.

Filipič, France: Šlander, Vilko (1910–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi659053/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine