Slovenski biografski leksikon

Šlander Jože, entomolog, r. 10. marca 1894 v Gornjem Gradu zdravniku dr. Janezu in Mariji r. Trbovšek, u. 28. avg. 1962 v Lj. Osn. šolo je 1901–6 obiskoval v r. kraju, gimn. v Celju in Mrbu (1914 mat.); 1914–5 je bil v oficir. šoli v Gor., 1915–6 na ital. fronti, ujet, nato prostovoljec na solun. fronti, 1919 demobil.; študiral je na gozdar. Fak. v Zgbu (1919–22) in na visoki šoli za kulturo tal na Dunaju (1922–7), dipl. 1927. Služboval je kot refer. za gozdar. pri okr. glavarstvu v Ptuju 1927, pri vel. županstvu v Mrbu 1927–9, na banski upravi v Banjaluki 1930, bil upravitelj gozdne uprave v Han Pjesku 1930–2 in Mostarju 1932–5, referent za direkcijo gozdov v Sarajevu 1935–9, 1941–3, ravnatelj drž. lovišč v min. za gozdar. in rudar. v Bgdu 1939–41, pri direkciji gozdov v Travniku 1943–4; od 1944 v NOV, član ZAVNO BiH v Jajcu. Po 1945 referent v min. za gozdar. v Sarajevu, 1945–6 upravitelj gozdne uprave v Nov. mestu, 1946–8 referent pri podj. Les v Lj., 1948–50 v min. za gozdar. v Bgdu in Lj.; 1950 je bil izvoljen za izr., 1962 za red. prof. za gozdno entomologijo, fitopatologijo, varstvo gozdov in lovstvo na biotehn. fak. univ. v Lj. – Š. se je že med študijem in v praksi usmerjal v vprašanja varstva gozdov in narave. Proučeval je biol. metode in ukrepe proti škodljivemu gozdn. mrčesu s kolonizacijo in vzgojo; varstvo ptic, mravelj in naravnih parazitov. Svoja dognanja je posredoval gozdar. praksi in javnosti s predavanji v radiu, z razpravami in članki v strok. in dnevnem tisku, mdr. Rdeča gniloba, GozdV 1947, 213; Sušenje brestov, ib., 215; Entomološki zaboj, Les 1949, 23–8; Varstvo gozdov v novi Jsli, GozdV 1955, 321–9; Zaščita ptic z vidika gozdarstva, ib. 1958, 276–8; izdal Zatiranje lubadarja. 1947 (z Vikt. Novakom); Varstvo gozdov in ohranjevanje lesa. 1952 (skripta). V rkp. je ostalo delo o gozdni entomologiji. – Prim.: ULj 181; ib. 1969, 557; Spominski zbornik biotehn. fak. univ. Lj. v 1947–67. 1967, 116–7; GozdV 1963, 236–9 (s sliko); Objave univerze 1963, št. 32, 155–68. Adč.

Adamič, France: Šlander, Jože (1894–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi658494/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine