Slovenski biografski leksikon

Šlajpah Mara r. Marinček, por. Zorn, bibliotekarski organizator in pisec, r. 11. avg. 1919 v Cerkljah ob Krki referentu lj. delav. zbornice Antonu in Jožefi r. Butara, živi v Lj. Tu je obiskovala osn. šolo v Lichtenthurnovem zavodu 1925–9, klas. gimn. 1930–8, študirala slavistiko na univ. 1937–8, po prekinitvi študija bila knjižničarka v Delav. knjižnici dec. 1942 do maja 1945, do 1950 njena ravnateljica in referent za sindikalne knjižnice Sje, vmes 1947 dipl. Bila je na 2-mesečni praksi v bgdi Nar. biblioteki 1949, opravila jun. 1951 strok. izpit za bibliotekarja. V Lj. je 1951–4 vodila akcesij. odd. pri NUK, se 1954 dva meseca izpopolnjevala v Parizu, od 1955 službovala na Svetu za kult. in prosveto LRS kot referent-strok. sodelavec za knjižnice, od 1965 kot samostojen svetovalec. Od l. 1970 je ravnateljica Centr. tehn. knjižn. – Bila je odbornica Društva bibliotekarjev Sje od ustanov. do 1950, predsed. njeg. lj. podružnice 1951–4 (večkrat), 1954 zvezne sekcije za ljud. knjižnice: članica IO Ljud. prosvete Sje od 1. do 2. kongresa in strok. komisije (vsa leta) za opravljanje izpitov iz knjižn. stroke.

Do 1950 se je Š. posvetila ustanovitvi ali obnovitvi skoraj vseh sed. občin. ljud. knjižnic, zanje organizirala centralno nabavo knjig; od 1955 obdelala obsežno gradivo za sprejem zakona o knjižnicah, programa za strok. izpite, za lj. enoletno knjižn. šolo in Pedag. akad., za izvajanje zakona o knjižnicah. – Objavila je: prevod Kibrik R., Priročnik za sindikalne knjižnice. 1949, Sindik. knjižnica III, 4; Ljud. knjižnice. Priročnik. 1961; Navodila za poslovanje strok. knjižnic. 1962 (z Vl. Novakom); Priročnik za poslovanje specialnih knjižnic. 1969 (soavtor.). – Strok. članke o bibliotekonomiji, predvsem o ljud. knjižnicah 1949–61 v: DEn, Knjiga, Knjižnica, LdP, NRazgl, NSd (Sd), Obz, PD, RTV, SocM, SPor, srb. Bibliotekar, od 1961 pa o znanstv. specialnih in šol. knjižnicah; prispevke v: Drugi i treći kongres Saveza društava bibliotekara FNRJ. Lj. 1958, 167–80; Posvetovanje o tehn. knjižnicah. Lj. 1963, 22–32; Gradivo osn. tečaja dokumentacije in informacije. Lj. 1965², 108–15, 116–22. – Predavala je: od 1946 na tečajih (Min. za prosveto LRS, sindikati, Ljud. prosveta Sje, Zveza Svobod, Zveza prijateljev mladine Sje, seminarji Sekretariata SKP LRS za republ. inštruktorje); 1950–1 na lj. učiteljišču; od 1955 na stalnih tečajih NUK; 1957–8, 1963–4 na Šoli za knjižničarje in arhiv. pomočnike pri NUK; od 1964 na Pedag. akad. Priložnostno: 1955 v Društvu bibliotek. Sje, 1956 na III. kongr. Zveze bibl. društev, 1957 v Lj., Kranju, 1958 na republ. posvetovanjih knjižničarjev, 1960 v Mrbu, 1966 na kongresu v Rimu. – Podpis: M. Š.; Š. M. – Prim.: osebni podatki; SBibl 1945–; Bogo Pregelj, Knjižnica 1961, 118–24; Breda Filo, ib. 1962, 77–81; Nada Stevin, Bibliotekar 1962, 505–6. *

Uredništvo: Šlajpah, Mara (1919–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi658142/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine