Slovenski biografski leksikon

Šlajmer Marko, arhitekt, vnuk Edvarda (gl. čl. ), r. 29. jun. 1927 v Mrbu gradb. inž. Vladimiru in strok. učiteljici Marici r. Modic, u. 19. okt. 1969 v Lj. Obiskoval je osn. šolo in 4 razr. real. gimn. v Mrbu, bil s starši izseljen v Srbijo, po vrnitvi v Lj. nadaljeval šolanje na gimn. in kot vojak 1945 mat.; študiral je 1946–54 arhitekturo (1954 dipl.), bil med študijem v službi pri projekt. skupini Zemaljskega preduzeća za projektovanje BiH, 1954–60 univ. asistent, vmes (dec. 1954–jan. 1955) delal v Mest. regulac. uradu v Wuppertalu (Zah. Nemčija), bil v Lj. 1960–8 direktor Zavoda za urbanizem, od 1968 direktor Biroja za regionalno prostorsko planiranje SRS in hkrati od 1960 honor. docent na fak. za arhit., gradb. in geodezijo. Š. je že kot asistent sodeloval pri številnih natečajnih projektih in nalogah ter prejel več nagrad. Samostojna dela: mdr. tovarna celuloze Maglaj (BiH 1950–2); stanov. blok v Mrbu 1954; v Lj.: stanov. blok (Kersnikova ul. 1954–6); Jekleni paviljon na Gospodar. razst. 1958 (prva montažna stavba pri nas); okrogli paviljon Jurček, ib. 1960 (izvirna uporaba konstruktivnega principa gobaste lupine in obodna zasteklitev, iznajdljivo prirejeno ogrodje iz lahke kovine); Jsl paviljon na velesejmu v Gradcu 1961–2; po potresu v Skopju 1963 je vodil slov. skupino, ki je načrtovala in zgradila naselje Vlae (odlikovan z redom dela z zlatim vencem). Zasnoval je tudi spomenike NOB (mdr. Kozarje; spomin. stolp Dobrova v Gor. Brdih); bil je preds. odbora za urbanizem pri Stalni konferenci mest Jsle, sodeloval v odboru za urbanizem Mest. sveta Lj., v komisiji za vprašanja region. prostorn. planiranja Izvrš. sveta SRS, Zvezne skupščine, v mednar. konzultativ. odboru OZN za obnovo Skopja ipd. Vodil je dela na Generalnem planu urbanist. razvoja Lj. 1962–6 in objavil vrsto člankov in razprav (Arhitekt 1951–60; Delo 1962, št. 76; 1963, št. 184; Geogr. Obz 1964, št. 4; Glasilo Društva prijateljev mladine 1963, št. 5; GospV 1964, 7–9; NRazgl 1960, 1961, 1964, 1967; NŽ 1964, 289–90; Občan 1965, št. 11; Sodobna pota 1959; Urbanizem 1964, št. 3–4; 1965, št. 4–6), predvsem v tisku Urbanist. zveze Jsle ter v izdajah Stalne konference mest Jsle, kjer je utemeljil uvedbo nekaterih novih prijemov. – Prim.: podatki sorodnikov; ELU IV, 371; ULj 225; F. Šijanec, Sodobna slov. likovna umetnost. 1961; Novejša slov. arhitektura. Lj. 1966 (razst. katalog); Objave univ. 1968–9, št. 3–4, 111–3; Delo 1969, št. 227 (s sliko); NRazgl 1969, 506; E. Ravnikar, VMrb 1969, št. 201; B. Vadnjal, ib. št. 196; Prešernov koledar 1970, 138–46 (s sliko). Mšč.

Mušič, Marjan: Šlajmer, Marko (1927–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi657905/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine