Slovenski biografski leksikon

Škerlec Franc-Vičanski, napreden kmetovalec, r. 24. okt. 1869 v Savcih, župnija (Sv.) Tomaž pri Ormožu kmetu Martinu in Mariji r. Majcen, u. 11. avg. 1931 na Vičancih (Vel. Nedelja). Obiskoval je osn. šolo pri Tomažu pri Ormožu, 3 razr. gimn. 1883–6 v Ptuju. Ob spoznanju, da je za nar. obstoj nujno potreben gospodar. napredek, si je pridobil znanje o kmetovanju pri očetu, na tečajih v gospodar. šolah (Mrb, Klosterneuburg). Ko se je 1892 por., je kupil zanemarjeno posestvo z razpadajočo hišo na Vičancih, ga obdelal, zasadil trsnico in drevesnico, dokupil zemljišče; v 10 letih postavil novo stanovanj. hišo, gospodar. poslopje, shrambe za kmetij. stroje in orodje, mlekarno, vzorne hleve (zanje nagrada dež. vlade 1911). – Ustanovil je podružnico KD pri Vel. Nedelji, jo vodil, prirejal gospodar. shode (Kog, Križevci, Trgovišče itd.) s pomočjo potovaln. učitelja J. Belleta (SBL I, 31); Š-a so vabili predavat tudi na Češ. (1912). Pisal je v razne liste mdr. v: K (1919–21; gl. 1921, št. 8 o lastnih skušnjah pri gradnji stavb), SGp. Podpis: Vičanski Š. Bil je tedaj edini kmet, ki je s članki v K skušal izboljšati vinogradništvo, sadjarstvo, živinorejo; dajal kmetom moralno podporo (K 1919, 64–5, 169). Kroniko svojega gospodarstva je izročil nadučit. Fr. Cvetku, da bi posredoval natis; rkp. je danes neznano kje. – Prim.: K 1919, 19; 1931, 263–4; J 1929, št. 250; 1931, št. 187 (s sliko); SGp 1931, 34. Rhr.

Richter, Jakob: Škerlec, Franc (1869–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi653845/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine