Slovenski biografski leksikon

Škerl (Scarlichius, Schkerlicha, Shkerl) Jakob, slovenski pridigar in nabožni pisec, r. ok. 1622 v (Škofji ali Stari) Loki, u. 2. febr. 1672 v Lj. Pohlin ga zmotno imenuje Kamničana (Lithopolitanus), a v ohranjenih maticah ni priimka Š.; Pokorn ga prišteva »imenitni rodbini Loški, katera je imela svoja posestva v Šefartu pri Zmincu«, isto trdi I. Vrhovnik. – Š. je po dovršeni gimn. v Lj. 1639 šel k jezuitom. Na lj. kolegiju je spet od 1648 poučeval kot magister, po opravljenih teol. študijih je bil do 1656 v Trstu, nasl. leto pa v Pleterjah. Dokončno je prišel v Lj. 9. nov. 1657. Tu je opravljal službe ministra, prokuratorja in konzultorja, bil je viden predstavnik kolegija v javnosti, znan spovednik (tudi škofov), katehet in zlasti pridigar. Imel je dobre zveze z J. L. Schönlebnom (SBL III, 236–40). Že 1657 je nadomeščal slov. pridigarja v lj. stolnici J. Krst. Dolarja (ib. I, 139, bolje Cvetko I, 217–9), od 1658 je bil prazniški pridigar pri Sv. Jakobu v Lj., od 1661 pa 10 let redni slov. pridigar v lj. stolnici »magna cum approbatione«. Osebno se je zavzel za širjenje bratovščine Kristusovega trpljenja (lat. Agonia), potrjene v Rimu 1655, v Lj. ustanovljene 1660; po HA je zanjo deloval z velikim uspehom 16 let (pripravljal je že njeno ustanovitev). Zanjo je napisal bratovsko knjižico Hortulus Myrrhae, ki je izšla v tisku 1670 v Lj., neznano kdaj tudi v nemščini. Slov. prevod (po nemškem) je izšel na 120 straneh v Lj. vsaj trikrat (1735, 1740, 1780) z naslovom Pomuč Živim, Umireječim, inu Mertvim ali Bukvice Bratovšine Britkiga Smertniga Trplenja Christusoviga v S. Križu … I. Vrhovnik pripisuje slov. prevod J. Basarju (SBL I, 26), Š-ovemu rojaku, ki je tedaj vodil bratovščino. – Prim.: Diarium ministra lj. kolegija za leta 1655–72: I/32 r fol. 47–191, I/33 fol. 202 (za 1672); HA: 180 r, passim 239–397 (396–7 posmrtni elogium), vse v DAS; rkp. 5/53, 491 (NUK); Dimitz IV, 109; Glaser I, 203; Pohlin 48; Simonič 504; Stoeger 325; DS 1894, 535 (Fr. Pokorn, Loka); IMK 1895, 86 (Vrhovnik); 1904, 201–2; 1909, 66 (Steska); J. Parapat, LMS 1895, 86; M. Smolik, Odmev verskih resnic (cikl. teol. disert.), 1963, 19. Vsa lit. navaja (napačno) leto smrti 1673. Mkč.

Miklavčič, Maks: Škerl, Jakob (okoli 1622–1672). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi653375/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine