Slovenski biografski leksikon

Škerl Francè, zgodovinar, r. 14. marca 1909 na Ježici delavcu Francetu in Uršuli r. Kos, živi v Lj. Osn. šolo je 1915–8 obiskoval v Lj. (na Ježici) in 1918–21 (na Ledini), tu tudi klas. gimn. 1921–9 (z mat.); študiral zgod. in geografijo na lj. univ., 1934 dipl. Po odsluženem voj. roku je 1939 prom. z disert. Ljubljana v prvem desetletju ustavne dobe 1860–9 (gl. ČZN 1939, 229–30; Č 1938–9, 283–4; DS 1939, 609–10; GMD 1941, 158–9), od 1938 bil suplent za zgod. na I. real. gimn. v Mrbu; apr. 1941 je opravil prof. izpit v Lj., zaradi nem. okupacije moral tu ostati. Vključil se je v OF, jun. 1941–avg. 1942 bil aktivist na terenu in v mestu, od srede avg. do srede dec. 1942 na terenu dolomit. odreda, nato poslan na Primor., kjer je bil član PNOO OF; jun. 1943 se je vrnil k IO OF na Dolenj., jul. prevzel uredništvo SPor do maja 1944, ko je prevzel vodstvo podružnice Tanjuga za Sjo. Nov. 1944 je bil na lastno prošnjo dodeljen znanstv. inšt., z njim se vrnil v osvob. Lj. Od 1945 je služboval v omenjenem inšt. do razpusta 1948, nato do 1951 v muzeju NOB, do 1964 v DAS, od okt. 1964 je znanstv. oz. viš. znanstv. sodelavec IZDG v Lj.

Š. je napisal knjige: Boj Primorcev za ljudsko oblast. Trst –Lj. 1945 (tudi v Kol Gregorčičeve zal. 1946, 25–50); Ljubljana v borbi. 1950 (psevd. F. Bregar); Slov. poročevalec 1938–41. Lj. 1951 (s ponatisom časnika, prim. ZČ 1951, 412–5); Počeci partizanskog pokreta u Sji. Bgd 1956; 15 let bibliografije o NOB Slovencev 1945–59. Lj. 1962 (prim. Komunist 1962, št. 34; Knjižnica 1966, 137–9); Ljubljanske srednje šole v letih 1941–5. Lj. 1964; Bibliografija sodelavcev IZDG 1959–1969. Lj. 1969; kot urednik SPor in načelnik Tanjuga pisal številne polit. članke iz tedanje problematike; po 1945 se je ukvarjal z arhivistiko v revijah Arhivist, Ljud. pravnik, LDk, LdP, NRazgl, SPor, TT, ZČ, z zgodovino, mdr. razprave: Koroška v boju za svobodo (Kor. zbornik 1946, 493–603); Polit. tokovi v OF … (ZČ 1951, 1–72); Nacist. deportacije Slov. … (ib. 1952–3, 768–97); Osmerica Robottijevih talcev … (ib. 1958–9, 285–92); Znanstv. inšt. (ib. 1965–6, 31–66); Specifična slov. NOB (Historijski pregled 1958, 28–34, predavanje iz l. 1954 v Bgdu); Tragedija v Šorlijevem mlinu (900 let Kranja … 1960, 376–401); Vloga in pomen OF slov. naroda 1941–3 (Prispevki za zgod. delav. gibanja 1966, 149–215); OF – polit. platforma … (Vojnoistorijski glasnik 1968, 71–82); številne ocene in krajša poročila. – Psevdonimi in šifre: F. Bregar, France Kos, fršk. – Prim.: osebni podatki. *

Uredništvo: Škerl, Francè (1909–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi653221/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine