Škerbec, Matija (1886–1963)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 30, 22. 7. 1928

Slovenski biografski leksikon

Škerbec Matija, politik, publicist, r. 5. nov. 1886 v Podcerkvi (Stari trg pri Ložu) gostaču Matiju in Frančiški r. Palčič, u. 17. okt. 1963 v Clevelandu. Obiskoval je v Lj. 1.-8. razr. II. drž. gimn. 1900–8, bil 1908–9 enoletni prostovoljec; po bogosl. v Lj. od 1909 (ord. 1912) kaplan v Škocjanu pri Mokronogu 1913–6, stolni vikar v Lj. 1916–22, župnik v Tržiču 1922–8, v Kranju 1928–36. V zvezi s »šenčurskimi dogodki« (22. maja 1930 razbit režimski volilni shod) pod šestojanuarsko diktaturo v Bgdu od drž. sodišča za zaščito države obsojen na leto strogega zapora. L. 1936–41 je bil v Kranju dekan, po okupaciji Gorenj. spomladi 1941 se umaknil v Lj., tu vodil škofijsko dobrodelno pisarno v pomoč od vseh strani prihajajočim beguncem; uporabljal pa jo je, kakor tudi Ljud. posojilnico, katere načelstva član je bil, za finansiranje oddelkov bele garde; zato se je 1945 umaknil v ZDA.

Š. je v Tržiču soustanovil 1925 usnjarsko zadrugo Runo; v Kranju 1934 temeljito obnovil ž. c., postavil nov glavni oltar (arh. I. Vurnik), Delavski dom; povečal 1937 sirotišnico, gospodinj. šolo. – Ustanovil in urejeval je 1924–8 v Tržiču Cerkv. glasnik za tržiško župnijo; v Kranju od jan. 1929 pa Kranjski zvon, župnijski list.

V ZDA je Š. izdal več spisov, obravnavajoč v sovražnem smislu slov. zgod. v novi Jsli: Rdeča zver, pijana krvi, 4 zv., Cleveland 1950–2; Krivda rdeče fronte, 3 zv., ib. 1954–61; Pregled novodobnega slov. kat. gibanja, 2 zv., 1956–7 (tu skuša kot vnet »starin« rehabilitirati dr. I. Šušteršiča, gl. čl.). – Prim.: Kragl, Tržič 198, slika na str. 199; Žontar, Kranj 367, 398; S 1936, št. 260a; 1940, št. 43; Škerbec Matija, Šenčurski dogodki. Kranj 1937; F. Sajè, Belogardizem. Lj. 1951, 1952², kazalo; Zbornik-koledar Svobodne Slovenije 1959. Buenos Aires 1959, 66 sl.; Mohorič Ivan, Bombažna predilnica in tkalnica v Tržiču. Nastanek, razvoj in delo 1883–960. Tržič 1960 (Zgod. obrti in industrije v Tržiču 2), 309 sl. S. K.

Kranjec, Silvo: Škerbec, Matija (1886–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi652513/#slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine