Slovenski biografski leksikon

Škarja Ivan, pravnik, r. 10. maja 1879 na Mirni pozn. posestniku Francu in Jožefi r. Zaplatar, u. 29. jun. 1941 v Bgdu. Po gimn. (1890–8 z mat.) v Nov. mestu je na Dunaju študiral pravo (dipl. 1903), vmes bil 1 leto prefekt v nekem vzgajališču v Olomoucu. Stopil je takoj v službo pri dež. odboru v Lj., (spl. odd.), opravil 1906 drž. izpit, bil 1908 prezid. tajnik in zapisnikar, 1909 vodja finan. odd. (ustanovitev banke, melioracije, mostovi, regulacija rek ipd.). V 1. svet. vojni je bil kot artil. stotnik v italij. ujetništvu, se 1919 vrnil v Lj. in prevzel mesto pravn. referenta pri Gradb. direkc., nato vodstvo pravn. odd. pri Poverjeništvu za javna dela; 1920–2 hon. predaval upravno pravo na tehn. fak., 1921 je postal šef splošn. odd. Gradb. direkcije. L. 1922 je bil imenovan za člana Drž. sveta v Bgdu ter bil v njem predsed. tretjega senata in najviš. disciplin. sodišča za drž. uradnike. – Objavil je članke v SP (1912, 289–98; 1922, 113–34; 1923, 131–41), SN (1922, št. 66), v listu Policija (Bgd 1934, 520–6, 616–24). – Prim.: r. knjiga župn. Trebnje; J 1922, št. 181; Ko je ko 1928, 147; Zgod. slov. univ. Lj. 1929, 481; J 1941, št. 153 (s sliko); S 1941, št. 153; SN 1941, št. 148. – Slika: v arhivu SBL. A. S.

Svetina, Anton: Škarja, Ivan (1879–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi652400/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine