Slovenski biografski leksikon

Širca Josip, gospodarstvenik, društveni delavec, brat Friderika (gl. čl.), v Žalcu r. 8. apr. 1854 in u. 21. jul. 1933. Obiskoval je osn. šolo v Žalcu, dvorazr. realko v Celju, se izučil za trg. pomočnika in služil v raznih trgovinah, tudi v Gradcu. Po očetovi smrti je prevzel dom. trgovino, a se kmalu osredotočil na svoje posestvo in Savinjsko posojilnico, ji bil blagajnik, ravnatelj, podpredsednik, v Žalcu za J. Hausenbihlerjem (SBL I, 298) pa župan 1894–916, od 1913 častni občan. Gojil je hmelj, zanj dobil odlikovanja na razstavah (Fürstenfeld 1888, Pariz 1900, Berlin 1909, Žalec in Gradec 1913). – Ustanovil je: 1897 Zvezo požarnih bramb na Sp. Štaj. s sedežem v Žalcu, bil njen prvi načelnik; 1902 Hmeljarno, prvi jsl zavod za vkladanje in prepariranje hmelja; 1907 Javno oznamovalnico za hmelj, z njo zagotovil razvoj hmeljarstva v Savinj. dolini; 1912 Elektrarno za prvo elektr. razsvetljavo Žalca. Izdal je: Vežbenik Zaveze slov. požarnih bramb na Spod. Štajerskem. 1899, 40 str., prvo delo v slov. gasilski književnosti s temelji za poveljevalno izrazje. – Prim.: r. matice (DAS); J 1924, št. 86 (s sliko); ND 1924, št. 40; R. Vrečer, Savinjska dolina. 1930, 213, 216; J 1933, št. 169 (s sliko); S 1933, št. 164; Slov. hmeljar 1933, št. 15, 71. Ožn.

Orožen, Janko: Širca, Josip (1854–1933). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi650956/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine