Slovenski biografski leksikon

Šinko Josip, društveni delavec, politik, r. v Središču ob Dravi 14. febr. 1851 tržanu Antonu in Katarini r. Seinkovič ter u. 23. avg. 1922. Obiskoval je osn. šolo v r. kraju in Mrbu, tu po prizadevanju bratranca M. Š-a 1863 eno leto gimn., prestopil na dvorazr. realko, jo končal 1866. Po enoletnem bivanju pri sorodniku J. Weixlerju v Cmureku in tu privzgojenem veselju do sadjereje je bil Š. od 1867 na mrb učiteljišču in 1869 mat. Učiteljeval je 1869–70 pri Miklavžu pri Ormožu, 1870–9 v Središču, potem samo tu kmetoval na priženjenem posestvu. — Pri središki šoli je uredil drevesnico; kot načelnik kraj. šol. sveta razširil šolo v šestrazrednico; ustanovil konjerej. društvo; sodeloval pri ustanovitvi gasiln. in izobraževaln. društva Edinost. Bil je od 1883 v občin. odboru, 1898–918 župan, potem častni občan, »župan starosta«. Pod njegovim županovanjem so začeli z vsemi oblastmi uradovati samo slovensko, ustanovili podružnico KD, gospodar. in živinorej. zadrugo, hranil. in posojilnico, pozidali mlekarno, uredili ljud. knjižnico, olepšali trg, pogozdili pašnike ob Dravi, napravili več cest; založili knjigo Fr. Kovačič, Trg Središče. Š-ov poskus ustanoviti Zvezo županov je oblast preprečila, vendar je Š. vsako leto skliceval župane in občin. svetovalce ormoškega okraja. Med vojno 1914–8 je skrbel za poljske begunce, od občanov odvračal nevšečnosti. Zaradi nastopa proti voj. rekvizicij. komisiji je prišel pred mrb okr. sodišče, a bil oproščen.

Napredno usmerjeni, strankarsko strpni Š. je bil soustanovitelj (Celje 1906) in podpredsednik (do 1914) Nar. stranke za Štaj.; dopisoval je v celj. liste (D, Nar. list, ND), v splošno nar. koristnih zadevah (deklaracij. gibanje) sodeloval z drugimi polit. strankami. Na pobudo Vek. Špindlerja (gl. čl.) je Š. proti koncu življenja napisal: Moji spomini. Mrb 1935 (izdal Vek. Špindler): kako si je privzgojil nar. zavest (slov. knjige, časopisi — zlasti SGp, čitaln. prireditve, tabori, slov. petje); na sprehodih ga bodrila za nar. borbo A. Tomšič in Jos. Jurčič. — Prim.: r. matice TV, 1825–52; Fr. Kovačič, Trg Središče. Mrb 1910, 231, 374, 375, 377, 429; ND 1921, št. 2; 1922, št. 97; Tabor 1922, št. 190, 193; ČZN 1939, 128–9; VMrb 1969, št. 52 (s sliko). — Slika: Kovačič F., Trg Središče (skupinska med str. 430 in 431). Rhr.

Richter, Jakob: Šinko, Josip (1851–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi650117/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine