Slovenski biografski leksikon

Šiftar Emerik, agronom in šolnik, r. 23. sept. 1900 v Strukovcih (Prekmurje) kmetu, pozneje delavcu v ZDA Matiji in Mariji r. Koutnjek, živi v Mur. Soboti. Osn. šolo 1907–12 je obiskoval v Sebeborcih, 4 razr. klas. gimn. 1912–6 v Sopronu, trg. akad. 1916–8 v Zalaegerszeg (vojna mat. 1918, nostrificirana na trg. akad. v Mrbu 1937); agronom. je študiral 1921–5 v Budimpešti, 1927 dipl., prof. izpit opravil na agron. fak. v Zgbu 1931. — Bil je pripravnik in predavatelj na kmet. šoli v Rakičanu (1927–8), prof. na vinar. in sadjar. šoli v Mrbu (1929–41), prof. in ravnatelj na kmet. šoli v Rakičanu (1941–5), 1945–7 pri Naproza v Mur. Soboti, nato strok. ref. in tajnik v odborih: 1948–9 Glavna zadr. zveza Sje, 1948–61 Okr. zadr. zveza in od 1949 pri OLO Mur. Sobota do upok. 1961. Predaval je še enciklopedijo kmetijstva na učiteljišču (1933–9) in na gozdar. šoli (1939–41) v Mrbu, vrtnarstvo na gospod. šoli v Svečini (1937–41), biologijo, varstvo rastlin in travništvo na sred. kmet. šoli v Rakičanu (1960–4) in blagoznanstvo na Ekon. sred. šoli ter na šoli za učence v gospodarstvu v Mur. Soboti (1955–69).

Š. je sodeloval pri izdelavi učnih načrtov za nižje in sred. kmet. šole, bil organizator sadnih in kmet. razstav v Mrbu in Mur. Soboti, zadružn. odborov, selekcij. društev v zvezi s proizvodnjo semen in rajonizacijo kmetijstva v Pomurju. O tem je pisal v: SGp (1937–41), Ljud. glas in Pomur. tednik (1950–69), Zadružni kol za Pomurje (1960–2) in madž. manjšin. časopise: Nepujsag (1963–6), Pomurje szövetkezeti naptara (1960–2), Muravideki földmivesek naptara (1965–6) in Földmivesek naptara (1967–9). S članki in predavanji je prispeval k zbliževanju in sodelovanju Pomurja z Madžarsko in njeno manjšino pri nas L. 1939 je prejel častno diplomo Sadj. in vrtnar. društva, 1955 red dela III. stopnje, 1963 bil izvoljen za zaslužn. člana ZIT. — Prim.: osebni podatki; poročilo vinarske in sadj. šole v Mrbu in poročilo učiteljišča v Mrbu (1933–41); Prispevki k zgod. kmetijskega šolstva na Slov. 1967, 143; Vestnik (Mur. Sobota) 1969, št. 4 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Šiftar, Emerik (1900–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi647936/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine