Slovenski biografski leksikon

Šifrer Milan, geograf-geomorfolog, r. 24. okt. 1928 v Škofji Loki trgovcu Francu in Mariji r. Eržen, živi v Lj. Obiskoval je 5 razr. osn. in mešč. šolo 1935–45 v r. kraju, po 1945 opravil v Lj. potrebne dopolnilne izpite, se vpisal na I. drž. gimn. in 1948 mat. Študiral je zemljepis in zgod. na filoz. fak., 1953 dipl., i. l. prejel Prešernovo nagrado. Po odsluženem voj. roku je 1954 postal asistent v Inšt. za geografijo SAZU, 1960 je prom. z disert. Porečje Kamniške Bistrice v pleistocenu; od 1965 je viš. znanstv. sodelavec SAZU. — V l. 1961 se je strok. izpopolnjeval v Würzburgu.

Objavil je: Porečje Kamniške Bistrice v pleistocenu. Lj. 1961 (Dela SAZU 12.), 211 str. + 1 karta; znanstv. in strok. razprave, mdr.: Obseg zadnje poledenitve na Pokljuki, GV 1952, 95–114; Geogr. učinki neurja med Konjicami in Krškim, ib. 1960, 235–46; Pleistocen v Alpah, Geogr. obzornik 1955, 6–9; Kvartarne terase in nekateri drugi morfogenetski problemi našega reliefa, ib. 1964, 49–51; Dolina Tolminke in Zalašce v pleistocenu, Geogr. zbornik SAZU 1955, 253–98; Obseg pleistocenske poledenitve na Notranjskem Snežniku, ib. 1959, 27–80; Snežišča v Kamniških Alpah, ib. 1961, 271–86; Geogr. učinki neurja med Peco in zg. Pako, ib. 1962, 143–79; Nova geomorfol. dognanja na Triglavu, ib. 1963, 157–210; Nova geomorfol. dognanja v Koprskem Primorju, ib. 1965, 5–58; Kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrega polja, ib. 1967, 271–305; Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenj., ib. 1969, 99–221; Geogr. oris vasi Puconci in Bodonci, Geogr. zbornik. Mur. Sobota 1959, 135–49; Pleistocenski razvoj Kamniške Bistrice in pritokov, Kamniški zbornik 1957, 256–71; Nastanek ilovic in glin med Škofjo Loko in Kranjem, Loški razgledi 1955, 172–5; Prispevki h geomorfol. Novomeš. kotline, Dolenjska zemlja in ljudje. 1962, 39–67; Nekateri geomorfol. problemi dolenj. Krasa, Naše jame 1970, 7–15; Neke osobenosti razvoja reljefa u pleistocenu, Zbornik radova V. kongresa geogr. Jsle. Cetinje 1959, 405–12; kritike in ocene v GV (1955–6, 1959, 1960, 1961, 1966, 1969), poljudnoznanstv. članke ip. Sodeluje s strok. članki pri EJ (knj. IV, V, VI, VII); za Sklad B. Kidriča in za inšt. za geogr. SAZU je med 1959–69 izdelal elaborate in načrte: Ilovice na Drav. polju; opekarništvo na Drav. polju; ilovica na severozah. Gorenj.; prod in nekateri drugi segmenti v Blejsko-radovlj. kotlini; prod v okolici Ilir. Bistrice; kvartarni razvoji: Dravinjskih goric, Haloz, Dobrav, doline Soče med Tolminom in Ročinjem, doline Krke, doline Save med Zidanim mostom in Dobovo. — Prim.: osebni podatki. *

Uredništvo: Šifrer, Milan (1928–2016). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi647648/#slovenski-biografski-leksikon (15. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine