Slovenski biografski leksikon

Šerf Anton, pesnik in homilet, r. 17. maja 1798 v Dedoncih pri Radgoni (Avstr.) kmetu Simonu in Marjeti r. Pokan, u. 19. jun. 1882 v Svetinjah. Nadarjenega, nar. zavednega Š-a je spoznal med svojim službovanjem v Radgoni P. Dajnko (SBL I, 111), 19-letnega poslal 1817 v gimn. v Mrb (zaradi predpisov za 2 leti »pomlajen«), nato je odlično študiral 1822–8 na liceju in v bogosl. v Gradcu (ord. 1828). Bil je kaplan v Rušah 1828–9, v Halbenreinu 1829, Vidmu ob Ščavnici 1829–32, pri Vel. Nedelji 1832–3, pri Tomažu nad Ormožem 1833–4, provizor v Središču 1834–5, v Jakobskem dolu (Sv. Jakob v Slov. goricah) 1835–8, kaplan v Cirkulanah (Sv. Barbara v Halozah) 1838–45 in do upok. 1876 župnik v Svetinjah.

Š. je izdal: Pad no zdig človeka. Gradec 1832, zbirko cerkv. govorov; Predgena vse Nedele no Svetke. Gradec 1835, oboje v izrazitem, danes izumirajočem radgon. narečju onstran Mure; »vsebinsko spadajo med najboljše proizvode v slov. pripovedništvu. Nekateri so pravi biseri naše homiletike« (A. Medved, VBV 1907, 66); pesniško zbirko Cvetenjak ali rožnjek cveteči mladosti vsajen. Perva gredica (druga ni izšla), Gradec 1839, brez navedbe avtorja: prevodi iz nem. in lat., lastne izvirne, bolj ali manj posrečene verzifikacije s poetičnimi prebliski, moralno vzgojne, jezikovno spretne. Med ljudstvom se niso udomačile. Delce sta pripisala Š-u: J. Košan (SBL I, 534) v Jber. d. k. k. Staatsgymn. in Marburg 1890, 7 (popravi: Šlebinger, ZMS 1901, 120: 1900 v 1890; Š-ovo službovanje z Dajnkom namesto v Radgoni v Vel. Nedelji) in Glaser v IV, 458. — Vse knjige so tiskane v dajnčici, Š. je Dajnku in njegov. kult. krogu ostal vse življenje zvest, prijatelju O. Cafu (SBL I, 66) je verjetno pomagal pri sestavi slovarja. Ko je bila dajnčica 1838 v šolah prepovedana, je Š. umolknil, zasebno še uporabljal (Cafova korespondenca, ZMS 1900). — Prim.: r. knjiga mest. župn. Radgona; Pers. T. D. 21 (ŠkAMrb); Liber calculorum Gymn. Marburgensis II (1814–29); Kronika župn. Svetinje; šematizmi sekov. in lavant. škofije 1828–82; Glaser II, 133, 173, 181–2; IV, 458: Kidrič, Zgod. 623, 689; Marn XXIII, 26; SBL I, 113; Simonič 503; Šaf. II, 46, 126; Zssl II, 53, 152, 173; SGp 1882, Cerkv. pril. 272; Jber. d. k. k. Staats-Gymn. in Marburg 1890; DS 1899, 68; ZMS 1900, 178, 235–8; 1901, 120–5; P 1901, 310; dr. A. Medved, VBV 1907, 65–9; J. Glaser, ČZN 1930, 104–5; 1931, 226; F. Petre, Poizkus ilirizma… 1939, 231. Rhr.

Richter, Jakob: Šerf, Anton (1798–1882). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi646284/#slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine