Slovenski biografski leksikon

Šenk Leon, veterinar-patolog, r. 3. jul. 1926 na Jezerskem sodniku Josipu in Ljudmili r. Štular, živi v Lj. Tu je obiskoval vadnico 1933–7, klas. gimn. 1937–45, študiral v Zgbu na veter. fak. 1945–50 (dipl. 1952), se tu specializiral iz patološke anatomije in histologije 1952–5, hkrati bil pripravnik na VEZNAVOD v Lj. Tu je delal od 1955 kot veterinar I. in univ. učitelj za patologijo na veter. odd. FAGV, prom. 1956 v Zgbu, bil od 1959 docent na lj. biotehn. fak. ter vodi od 1961 njen patološko-anatom. inštitut. — Udeležil se je: I. kongresa veterinarjev Jsle, Zgb 1955; z referati pa: II. kongr. veter. i veter. tehničara, Bgd 1960; VIII. mednar. kongr. o krvnih skupinah živali, Lj. 1962; 175. obletnice veter. fak., Milan 1966 (s prof. Valentinčičem); Sarajevo 1967; Dunaj in Ohrid 1968.

Objavil je strok. članke sam ali z drugimi v publikacijah: Veter. arhiv (1955, 1958–60, 1966); Veter. glasnik (1947, 1955, 1959, 1962–3, 1965, 1968); SocK (od 1958 dalje); Zbornik VEZNAVOD 1958, 241–54, 255–61; Zbornik II. kongresa veterinara i veter. tehničara Jsle v Bgdu 1960, 406–9 (z V. Gregorovičem in L. Bekšem); Zbornik biotehn. fak. 1965, 7–51 (z drugimi); 1966, 97–105 (z O. Böhmom); Deut. Tierärztliche Wochenschrift 64, 18, 1957, 428–31 (s H. K. Engelbertom in V. Gregorovičem); 1962, 327–9 (z V. Gregorovičem in F. Skuškom); Collected Reports, Lj. august 1962, VIII. Animal Blood Group Conference in Europe; La Clinica Veterinaria. Milano 1967, 149–56 (s S. Valentinčičem). — Prim.: Objave univ. 1958, št. 13, 55–6; 1959, št. 18, 113–20; ULj 1969, 597–8. Adč.

Adamič, France: Šenk, Leon (1926–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi645780/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine