Slovenski biografski leksikon

Šegula Iva, pedagoginja, r. v Lj. 30. marca 1909 delavki Katarini, živi tu. V Lj. je obiskovala 1915–20 osn. in 1920–4 mešč. šolo ter 4 letn. drž. učiteljišča 1924–8 (mat. 1928), opravila privatni izpit za 5 razr. gimn. 1929–30, študirala na filoz. fak. pedagogiko in filoz. 1930–4 (dipl. 1934). Službovala je kot suplent na drž. mešč. šoli v Tržiču apr. 1939–maja 1941, prom. v Lj. jul. 1941; bila je nato suplent na lj. učiteljišču od jun. 1945 in prof. (po izpitu 1947) do febr. 1948, direktor marca do avg. 1948, inšpektor na ministr. za prosveto sept. 1948–avg. 1951, prof. učiteljišča sept. 1951 do avg. 1954; strok. sodelavka, vodja skupine na Zavodu za proučevanje šolstva LRS sept. 1954 do apr. 1965, direktorica Pedag. inštituta maja 1965 do upok. 1. jan. 1969 kot znanstv. svetnik. Odlikovana je bila z redom: dela III. stop. 1959, zaslug za narod s srebrno zvezdo 1963, republike s srebrnim vencem 1969; dobila nagrado izvrš. sveta 1960, 1961. — Iz svoje stroke je objavila študije: Goethejeva pedagoška provinca. SŠM 1934; Problem zanemarjenega otroka (4. pogl. disert.). Lj. 1941; Eno leto eksperimentalne šole. 1958, brošura; Učni pripomočki, ki so jih uporabljali učitelji 4. in 5. poskusnih razredov osnovnih šol. 1959, anonimno; Učni načrt osn. šole v teoriji in praksi. 1964, ciklostil; Etična stališča petnajstletnika. 1969 (gl. Viator, PD 1969, št. 12). — Članke v: Kongres pedag. delavcev I (1950, 99–141); Zbornik pedag. člankov sred. in niž. strok. šol III (1950–1, 19–36); Zbornik II Zavoda za proučevanje šolstva LRS Lj. 1956 (5–82, 98–158, 172–7, 178–84); PZ (1955, 66–81); Psihološko opazovanje otroka. I. zv. (1957, 1–19); I. Šegula-Barica Marentić-Požarnik, Opisno ocenjevanje — nova pedagoška kvaliteta. (1964, 1–91, 139–51, ciklostil). — V listih: P (1948, 267–77; 1949, 163–74, 257–63); Pedagogija, Bgd (1963, št. 2, 152–60); Savremena škola, Bgd (1950, 32–51; 1951, 15–21; 1952, 84–93; 1962, 348–67); SodP (1950, 84–92, 265–71; 1951, 1–16, 76–83; 1952, 1–7, 183–202, 305–19; 1958, 303–16; 1961, 110–9; 1962, 189–217; 1964, 125–33; 1966, 30–7; 1967, 205–17; 1968, 218–25); Rassegna di pedagogia, Padova (1963, 211–25); Seminar Pedag. inštituta pri Univ. v Padovi in Pedag. inštituta Lj. (apr. 1967, ciklostil); analize v: Delo, LdP, Mladi svet, NRazgl, Otrok in družina, PD, SPor.; ekspertize za: Izvršni svet (zvezni in SRS); Jsl zavod za proučavanje škof. i prosvet. pitanja, Bgd; recenzije za: Sklad B. Kidriča; Vis. šolo za telesno kulturo, Pedag. inštitut, oboje v Lj.; Institut za pedag. istraživanja, Bgd. — Prevedla je: Temeljna načelna vprašanja, stališča, opredelitve, motivi, zbirna utemeljitev in zaključke o organizaciji obvezn. šolanja (zvezno besedilo). Lj. 1956, 1–53; Stevanović Borislav, Pedagoška psihologija. Lj. 1957, 199 str., 1961.2 Predavala je šolnikom in staršem (1956 okr. 70-krat), v radiu, na mednar. radij. univ. v Parizu (trikrat 1959). — Prim.: osebni podatki; PD 1969, št. 1 (s sliko); Pedag. inšt. v Lj. 1965–70. Lj. 1970, 149–50. *

Uredništvo: Šegula, Iva (1909–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi645171/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine