Slovenski biografski leksikon

Šega Ivan, šol. organizator in pisec, r. 10. dec. 1871 v Lj. sprevodniku juž. žel. Francu in Heleni r. Belič, u. 10. okt. 1936 na Jesenicah. Obiskoval je v Lj. po 2. odd. 5. razr. na I. mest. deš. ljud. šoli dva razr. gimn. 1885–7 in učiteljišče 1887–91 (mat. 1891). Učiteljeval je v krajih: Brežice 1891–2, Dol. Logatec 1892–903, Šmartno pri Litiji 1904–5, Radovljici 1906–20, na Jesenicah na Gorenj. 1921 do upok. 1928. — Udejstvoval se je predvsem v šol. organizaciji, prizadeval si za njeno odločnejšo politiko. V Dol. Logatcu je sodeloval z V. Ribnikarjem (SBL III, 96–7), bil drugi tajnik Zaveze slov. učit. društev (1893–4, 1896–909), glavni tajnik 1895–6, v odboru do 1913; kot njen delegat 1906 na skupščini srb. učiteljev v Bgdu, 1908 na vseslovan. učit. kongresu v Pragi. V Radovljici je bil 1910 predsednik okraj. učit. društva, 1913–4 član okraj. šol. sveta. Pomagal je pri gospodar. organizacijah, pri Delav. hraniln. in posojiln. na Jesenicah, ustanovil v Dol. Logatcu mlekarno, v Radovljici konzumno društvo.

Že po mat. je dopisoval v SN, SS, zlasti v P in UT, pozneje še v G, Notranjec, NZ. Predlagal je izboljšavo organizacij. in šol. dela, napisal ocene, nekrologe, okr. 53 člankov v P (1895, 1899–906, 1910, 1915, 1918, 1923; posebno zanimivi Pedag. utrinki 1900–6) in UT (1898, 1900, 1904–6, 1909–10, 1918–9, 1921, 1923). — Prim.: poročilo Slov. šol. muzeja; UT 1910, št. 1; 1936, št. 12; J 1931, št. 292 (s sliko); L 1937, 79; KCM 1938, 32 (s sliko). Otk.

Ostanek, France: Šega, Ivan (1871–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi644518/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine