Slovenski biografski leksikon

Šef Alojzij, strokovnjak za športno medicino, r. 14. maja 1912 v Clcu trgovcu Ludoviku in Ceciliji r. Rotar, živi v Lj. Obiskoval je v Mrbu klas. gimn. 1924–33 (mat. 1933), študiral medic. v Bgdu in Zgbu (dipl. 1939). Bil je zdravnik tu in v Celju od 1939 do začetka vojne, od apr. 1941 v Virovitici in Zgbu do konca vojne, po 1945 v Makedoniji voj. zdravnik, nato v Celju, od 1947 v Lj. šef odseka za športno medic., Komiteja za fizkulturo LRS, zdravstv. referent pri raznih republ. strok. športnih zvezah; od 1949 prof. na Zavodu za fizkulturo, od 1954 na Višji šoli, od 1961 je izr. prof. na Visoki šoli za telesno kulturo. — Objavil je: Osnove športno-medic. nauka. Lj. 1950; strok. članke mdr. v: DEn (1954, št. 51; 1955, št. 49–51), LdP (1947, št. 301), Ljud. šport (1959, št. 1–2), Medic. razgledi (1964, 233–8), NRazgl (1964, 224–5), NŽ (1957, 150–1, 182–3, 228–9), PČZ (1947–8, št. 6–7; 1951, št. 1–2; 1958, št. 1–8; 1959, št. 7–10), Polet (1948, št. 38–49, 50–2; 1949, št. 6; 1950, št. 28), PD (1953, št. 13–4), SPor (1948, št. 211), Športnomed. objave (1953, št. 1–3; 1954, št. 1–2, 5–12; 1955, št. 2, 6–8), Telesna kultura (1964, št. 3), Vodnik (1947, št. 6, 19; 1949, št. 1–2; 1951, št. 1–2; 1952, št. 9–10; 1956, št. 7–8; 1957, št. 10–1), ZstV (1948, št. 9–12); Compte rendu général du Congrès de Sauvetage à Cannes 1951; Sportmedizin, Wien 1954, No. 2/5; Sportmediz. Mitt., Wien 1952, H. 2.

Š. se je že pred 2. svet. vojno v Mrbu aktivno ukvarjal s telovadbo, plavanjem, atletiko v društvih Orel, Športni klub Maraton, bil plavalni trener, sodnik in funkcionar. V l. 1947–54 je organiziral in vodil v Sji: zdravstv. službo za telovadce in športnike, športne ambulante; 1952–4 merjenje osnovnošol., 1954–5 srednješol. mladine; tečaje, posvete, šport. zdravnikov z mednar. udeležbo v Kranj. gori, Lj., Podkorenu, Rovinju, Seči. — Urejal je: Športno medic. objave (1953–5, od 1967); predaval na številnih simpozijih, kongresih šport. medic. v Avstr., ČSSR, Ital., Nem., Švici, SZ. — Bil je predsednik sekcije za športno medic. pri Slov. zdravn. društvu, podpredsed. Udruženja za sportsku medic. Saveznog lekarskog društva; član (1952) Mednar. federacije šport. zdravnikov in Zvezne komisije za telesno kulturo pri Zvezn. izvrš. svetu. — Prim.: osebni podatki. Spk.

Stepišnik, Drago: Šef, Alojzij (1912–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi643949/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine