Slovenski biografski leksikon

Šavs Matija, publicist, organizator in društveni delavec, r. 16. febr. 1870 na Bregu ob Kokri nad Kranjem kot sedmi otrok bajtarja Janeza in Marije r. Zaplotnik, u. 18. maja 1944 v Shakopee (Minn., ZDA). Osn. šolo je obiskoval v r. kraju in Lj., tu tudi 7 razr. (1884–91) klas. gimn., sept. 1891 prišel v Ameriko; na St. Thomas Seminary in St. Paul Seminary v St. Paulu (Minn.) je končal gimn. in bogosl. (28. dec. 1895 ord.); služboval je od 1896 v Delano (Minn.), kjer je angl., nem. in poljsko govorečim župljanom postavil cerkve. Sept. 1917 je postal župnik, pozneje dekan v Shakopee in med angl. in nem. verniki zgradil več stavb za verske, društv. in družbene potrebe. — Čeprav je Š. deloval med neslov. amer. izseljenci, se je večinoma posvečal Slovencem; 1892–5 pisal članke v AS (Tower), po 1896 redkeje, a tehtne, ponovno od 1925 dalje, in v drugi katol. tisk, največ v AM in Kol AM (nekrolog F. J. Buhu, Kol AM 1923; F. Jager, ib. 1929; K. S. K. Jednota na vseslov. kat. shodu…, ib. 1930; Dva imenitna koraka naprej…, ib.; Slov. frančiškani v Ameriki, AM 1927), obravnaval zgod. slov. izseljenstva, povezano z anekdotami o amer. Slov. (črtica Rajska dolina, NS Chicago 1940), gradivo in osebne spomine na slov. časnikarstvo v ZDA (štiridesetletnica AS, Spominska knjiga AS, 1931; AS in Slovenci v Ameriki. Zlata knjiga, zbornik, 1941), na mladost, dijaška leta in domovino (Ključ, Kol AM 1929; Črtice, NS 1942; K mojim črticam, ib.). V l. 1921–3 sodeloval tudi v mlad. listu A (Joliet, Minn.). — Š-ovo pisanje je prostodušno, večkrat drastično (Proklet-proklet, NS 1943), brez posebnega liter. okusa, vendar živahno in toplo. S. je bil med ustanovitelji in najodličnejšimi organizatorji K. S. K. Jednote, ki je združevala Slov. v znamenju verske in nar. misli; njej je služilo vse Š-ovo delo in govorjena beseda na zborovanjih. — Prim.: AM 1921, 207; 1944, št. 41, 42; Kol AM 1922, 140–2 (s sliko); 1929, 75 (s sliko); Spominska knjiga AS 1891–1931, 16–27 (s sliko); NS 1938, 190–1; Zlata knjiga AS 1899–1941, 22–6; J. Bajec, Petinsedemdeset let slov. časnikarstva v ZDA. 1966, 5–7. Smj.

Smolej, Viktor: Šavs, Matija (1870–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi642276/#slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine