Slovenski biografski leksikon

Šavnik Karel ml., strokovnjak za finančno (u)pravo, r. 30. jun. 1874 v Kranju županu in lekarnarju Karlu st. (gl. čl.) in Leopoldini r. Jugovic, u. 21. sept. 1928 v Lj. (pokopan v Kranju). Osn. šolo in nižjo gimn. 1884–8 je obiskoval v r. kraju, viš. gimn. 1888–92 (1892 mat.) v Lj.; študiral je 1892–6 pravo na univ. v Gradcu, 1897 odl. prom. Maja 1897 je vstopil kot konceptni praktikant pri finanč. dež. ravnateljstvu v Gradcu, apr. 1899 bil premeščen kot začasni davčni nadzornik v Lj., i. l. poklican v skupno finanč. min. na Dunaj in 1916 postal sekc. svetnik. Dec. 1918 je bil prevzet v službo finanč. poverjeništva v Lj., marca 1919 imenovan za delegata min. financ v Lj., jun. 1927 poklican kot načelnik proračun. odd. v finanč. min. v Bgdu, hkrati imenovan za ravnatelja Poštne hranil. v Lj. Od jun. 1923 honor. predaval finanč. pravo na pravni fak. v Lj., večkrat tudi v društvu Pravnik. — Izdal je brošuro Zakaj se ljudje upirajo dohodnini. 1923; Organizacija financijske uprave po oblastima i srezovima. 1924; pisal članke in razprave v SP (1914, 270–80; 1923, 141–51, 180–95, 221–9; 1926, 210–8), TL (1923, št. 61–6), ZZR (1926, 52–70). Kot odličen strokovnjak je Š. po nastanku Jsle organiziral finančno-upravno službo v Sji in jo do svoje premestitve v Bgd vzorno vodil, odločilno je sodeloval pri ustrezni zakonodaji v biv. Avstriji in Jsli. — Njegov brat. Fran, v Kranju, r. 6. sept. 1877 in u. 4. maja 1931, je po obveznem tirociniju študiral farmacijo na Dunaju, 1898 postal mag. pharm. Vrnil se je v očetovo lekarno, jo 1922 prevzel in vodil. Bil je član vseh nar. društev, požrtvovalen odbornik Dij. kuhinje, dolgoleten občin. svetovalec, 35 let deloval v podružnici SPD Kranj, se trudil za njen razvoj in za razvoj gorenj. planinstva; SPD je vzidalo Franu Š-u spomin. ploščo na prvotni Valvasorjevi koči pod Stolom. — Prim.: za Karla ml.: Šuklje III, 18, 151, 181; Pol stoletja 142–3; Seznam predavanj lj. univ. 1923–4, 1928–9; J 1928, št. 214, 215 (s sliko); SN 1928, št. 210 (s sliko); SP 1928, 243; ZZR 1929–30, 182–3 (s sliko); Kron 1935, 249; 1937, 61, 191; S 1935, št. 207; za Frana: Jsl 1931, št. 102; J 1931, št. 103; PV 1931, 173–4; SN 1931, št. 99. N. P.

Prašelj, Nada: Šavnik, Karel ml. (1874–1928). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi641778/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine