Slovenski biografski leksikon

Šamperl Ivan (Janez) Dragotin, pesnik, r. 16. maja 1815 v Jiršovcih pri Desterniku kmetu Janezu in Mariji r. Wenko, tu u. za jetiko 21. avg. 1836. Obiskoval je osn. šolo v r. kraju, gimn. 1828–34 v Mrbu, filoz. 1834–6 v Gradcu. Bil je velik prijatelj St. Vrazu, pripadal graškemu lit. krogu (mdr. Oroslav Caf, SBL I, 66–7, 1832–8; Jak. Košar, ib., 534–5, 1833–7; Fr. Miklošič 1830–6; A. Murko, ib. II, 166 sl., 1832–6; Dav. Trstenjak 1836–8).

Š-ovo lirsko pesniško delo do zdaj ni bilo še v celoti znano niti objavljeno. Rkp. so imeli v rokah: a) St. Vraz (Sja 1849, št. 80): 27 slov. pesmic, od teh 12 sonetov (všteti 3 mrb); b) I. Macun (SBL II, 1–4): Š-ov lastnoročno pisani zvezek, 22 pesmic in zadnji Š-ov sonet (v pismu Vraz-Kočevarju 9. nov. 1836); c) Lj. A. Lisac: iz Macunove zapuščine le del teh pesmi; le-te in objavljene = 24 pesnitev; zato domneva, da so po vsebini in dikciji Š-ovi tudi 3 soneti na 1. listu njegove knjige Navuk v peldah (podaril mrb gimnaziji St. Vraz): prvi sonet je preložen s češ. speva Slawy dcera; originalna drugi in tretji pa navedena kot primer poezije »g. Janeza Dragotina Š-a, poslovenitelja tote knjige« (St. Vraz). Pesmi so objavili (vse kaže, da ne v originalu): Glaser II, 191; Macun 90; isti, Cvetje slovenskiga pesničtva. Terst 1850, 24, 183–5; N 1849, 189; 1850, 153; 1857, 264; Sja 1849, 320, 324, 328; Vedež II, 1849, 105; Lj. A. Lisac, Slov. korespondenca Vraz–Kočevar 1833–8. Lj. 1961, 40–1. S psevd. Iršovčan je bilo nekaj pesmi predloženih tudi za KČ (Vraz-Kastelicu).

Š. je čustven, otožen lirik, govorica domača štajerska (v nasprotju z Vrazom), verzi, zlasti v sonetih, precej gladki, mehko zveneči, »kažejo večji liričen dar in čistejši izraz kakor tedanje Vrazovo delo« (Petrè 109; popravi Glaser II, 191) in sodijo med najboljše, kar je bilo zloženih v graški družbi v tistem desetletju (Zssl II, 157). Opevajo: sušo, voznika, kreganje, luno, godovnico, kazalec ceste, žirovnice idr., domovino, ki bi ji rad žrtvoval svoje mlado življenje. — Š. je poslovenil tudi: P. I. Jais, Navuk v peldah. Lepe zgodbe in koristne povesti za otroke. Graz 1836, v bohoričici; izdajo oskrbel in predgovor napisal S. Vraz. Prešeren jo je odklonilno ocenil (omalovaževanje mladin. književnosti, štaj. narečje). — Prim.: Lj. A. Lisac, Pesniški opus Ivana Dragotina Š-a (rkp); Sveučil. knjižnica Zgb, R-4031, R. 4644; Macunova zapuščina (HA Zgb); zapuščina Drag. Rakovca (DA Zgb); r. matice Sv. Urban pri Ptuju; Glaser II, 191 (z 1 pesmijo), 258; III, 39; Kidrič, Prešeren I, 310; II, 286, 294, 319, 324, 325, 326, 327, 333, 334, 335, 349, 351, 352; Macun 88–90; Marn XXIV, 32–3 (in 2 pesmi); Pajkovo gradivo; Simonič 174; Slodnjak 104; Zssl II, 157; Stm. Intelligenzblatt zur Graetzer Zg 1836, 582; Zora 1876, 152; Dela Stanka Vraza. Zgb 1877, V, 148–52; J. Kleinmayr, Zgod. slov. slovstva. Clc 1881, 139,140; J. Pajek, Kres 1883, 43–5; A. Fekonja, ib., 572; P. Kulakovskij, Illirizm’. Izslĕdovanie po istorii horvatskoj literatury perioda vozroždenija. Varšava 1894, 67; K. Štrenkelj, DS 1901, 438–40; isti, ZMS 1901, 7; F. Ilešič, Cuvaj V., 1907, 94–5, 109; V. Deželić, ib. VI, 1909, 312–4; B. Drechsler, Stanko Vraz. Zgb 1909, 29, 32; M. Murko, ČZN 1910, 271–86; F. Kidrič, ib., 326; D. Bogdanović, Pregled književnosti hrvatske i srpske II. dio I, Zgb 1916, 170; F. Ilešič, ČZN 1927, 54; Petrè, Poizkus ilirizma. Lj. 1939, 59, 93, 109, 121, 353–5; A. Slodnjak, Stanko Vraz. Slov. Djela. Zgb 1952, I, 54–5; II, 129–32, 196, 225–6, 228–30; Lj. A. Lisac, Slov. korespondenca Vraz-Kočevar 1833–8. Lj. 1961, 39–40, 71. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Šamperl, Ivan Dragotin (1815–1836). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi637863/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine