Slovenski biografski leksikon

Šalamun Anton (o. Hiacint, o. Bernardin), zgodovinski in nabožni pisec, r. 5. jan. 1866 v Mest. vrhu pri Ptuju gostaču Martinu in Tereziji r. Horvat, u. 16. dec. 1939 v Ptuju. Tu je obiskoval osn. šolo in nižjo gimn. 1879–83, po vstopu v kapuc. red pa višjo gimn. v samostanu v Leibnitzu (Lipnica) na Štaj. in bogosl. v central. semenišču v Gor. (ord. 13. jul. 1889) kot o. Hiacint. Bil je dodeljen samostanu v Hartbergu, 1894 premeščen v Knittelfeld, 1898 v Irdning, bil 1899–900 pridigar in spovednik v Vipavskem Križu (Sv. Križ na Vipavskem); 26. sept. 1900 je prestopil v minorit. red, kot o. Bernardin kaplanoval do 1926 v minorit. župniji Podlehnik (Sv. Trojica v Halozah) in Vidmu pri Ptuju (Sv. Vid pri Ptuju), od 1926 bival kot misarij v ptuj. samostanu. — Objavil je: iz tujih predlog prosto prevedene vzgojne črtice (Mera pravice božje 1894, Školabina 1896, Starodavna pripovedka 1897) in samostojne sestavke (Slikarija v cerkvi sv. Marjete niže Ptuja, Otok Kreta), vse v SGp; zelo razgledani zgod. spis Ptuj (DS 1896, 307 sl.), najobsežnejša slov. sinteza ptuj. cerkv. in svetne zgodovine na podlagi do tedaj znanih tiskanih virov (A. J. Caesar, A. Muchar, Ferd. Raisp, M. Slekovec), nekatere navedbe so novejša raziskovanja ovrgla; zbirko narodopisn. drobcev iz okolice Ptuja Ptujski okoličani (ib. 1897, 18–20; dodani ljud. pesmi Nevesta Ančika, Tri hčere, ib., 20–1); biografijo protireformatorja dr. P. Muhiča (ib. 1898, 315–6); drobne biblično liturgične prispevke (VBV 1899, 179–80; 1902, 202–3; 1904, 350–1); obvestila, ocene o knjigah Mat. Hrvatske idr. hrvat. založb (DS 1896, 318 b. p.; 1898, 351–2, 703; 1899, 510, 574–5; 1900, 606, 637). — Podpis: 1894–900: o. H. Šalamun (SGp, DS); po 1900: Bernard Š. — Prim.: katalogi gimn. v Ptuju 1881–3 (popravi r. kraj!); Commentarium ord. fratrum min. S. Francisci conventualium an. XXXVII, n. IV, str. 124 (Minorit. samostan Ptuj); Liber Ordinatorum (NadškA, Gor.); zapisniki provinc. sej Slov. kapuc. provincialata 1898 (Kapucin. samostan Škofja Loka); Fr. Baš, ČZN 1933, 253 (bibliografija o Ptuju); SGp 1939, št. 51. Rhr.

Richter, Jakob: Šalamun, Anton (1866–1939). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi637308/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine