Slovenski biografski leksikon

Szdelar (Zdelar) Janez Frančišek, filozofski in teološki pisec, r. 20. sept. 1685 v Križevcih na Hrv. (starši neugotovljivi), u. 9. jun. 1745 v Lj. Vstopil je 1702 v jezuit. red, študiral filoz. in teol. v Gradcu (ord. 1715), dobil probacijo v Judenburgu 1716, bil v Zgbu 1717–8 pridigar in prefekt niž. šol, učil kot prof. v Trnavi 1719–21 filoz., v Gradcu 1722–5 kazuistiko in kanon. pravo, teol. na Dunaju 1726, v Trnavi 1727–8 in v Gradcu 1729–31. Bil je v Zgbu 1732–4 rektor kolegija, na Dunaju 1735–6 prof. teol., v Trnavi 1737–40 kancler, 1741–2 prefekt viš. šol (dekan) v Zgbu in 1742–5 v Lj. — Veljal je za vodilnega filozofa in teologa v avstr. provinci in objavil v Trnavi: Itinerarium peregrini philosophi Sinis, Japone, Cocincina, Canata et Brasilia definitum. 1720; Itinerarium peregrini Turcia (Graecia) definitum. 1721; Conclusiones theologicae de peccatis, gratia et merito; Colloquium super systemate praedestinationis divinae, oboje 1727; Quaestiones miscellaneae ex variis in unum collectae; Quaestiones selectae ex Aristotelis philosophia depromptae, oboje 1728; v Gradcu: Dissertationes selectae historico-chronologico-biblicae VT. 1730; v Zgbu: Memoria beneficiorum a collegio Soc. Jesu Zagrabiensi acceptorum ab a. Chr. Salv. 1606, s prvo zgodovino jezuit. kolegija v Zgbu. 1733. — Prim.: Ms 19, 1512, 1623, 1536, 1542 (DAS); BS VII, 1748–9; NE IV, 1252; Stoeger 347; Catalogus Personarum… Prov. Austriae S. J. 1707–46; Fr. Fancev, Starine 1937, passim. Mkč.

Miklavčič, Maks: Szdelar, Janez Frančišek (1685–1745). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi636143/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine