Slovenski biografski leksikon

Svetina Tone, pisatelj, r. 15. nov. 1925 na Bledu lovskemu čuvaju Antonu in Marjeti r. Jereb, živi na Bledu. Osn. šolo je 1934–8 obiskoval v r. kraju, gimn. 1938–42 v Kranju in na Jesenicah; febr. 1943 bil mobiliziran v nem. delovno službo, kmalu za tem v vojsko in poslan v Francijo. Dec. 1943 je iz Münchna pobegnil v Sjo, tu se priključil NOV; bil je v Prešern. brigadi in v jurišnem bataljonu XXXI. divizije (v bojih na Gorenj. in Primorskem), 2-krat ranjen, dosegel čin kapetana I. stopnje. L. 1945–7 v enotah Komun. nar. omladine Jsle, 1947–febr. 1948 obiskoval partij. šolo pri CK KPS, 1948–52 služboval pri min. za gozdar. LRS v Lj. (načelnik personalne službe), 1952–66 pri Gozdnem gospodarstvu na Bledu (šef organizac.-kadrov. sektorja), 1965 invalid. upok.; zraven službe je končal Ekon. sred. šolo v Kranju (mat. 1958) in vpisoval 1958–9 en letnik filoz. in pedagogike na filoz. fak. v Lj.

Že od mladosti se je S. navduševal za lov in planinstvo; po 1945 je skušal tovrstna doživetja, zlasti v gorskem lovu, literarno oblikovati in dosegal vse večje mojstrstvo v popisovanju gorske pokrajine in žival. sveta (L 1946, 1953, 1955–9, 1962–5, 1967–8; LdP 1956, št. 1; PV 1956, 1959, 1963; Ribič 1957; SIK 1957). Že v nekaterih od teh slik iz življenja v naravi se pojavlja pripovedno fabuliranje; v gorskem okolju je zasnoval tudi povest Lovčeva hči. Koper 1957 (ocene: Knjiga 57, 420–2; LdP 1958, št. 8; Revija 57, 1958, 67–70; VMrb 1958, št. 10; PV 1958, 639–40), kjer se je zgledoval pri tradic. ljud. povesti, pokazal pa tudi spretnost v gradnji zgodbe. Gorske lovske slike je zbral v knjigi Orlovo gnezdo. Koper 1963. — Od 1955 je S. začel popisovati dogodke iz NOB v gorenj. gorskem svetu, prvi spis je izšel v listu Železar 1955, nato pripovedniško oblikovani v reviji Borec 1957–9. Po teh poskusih se je lotil zamisli prikazati zgod. XXXI. divizije NOV POJ Sje v obsežnem romanu Ukana. I, 1965, 1968²; II; 1967, 1968²; III, 1969 (trilogija na osnovi spominov in na dokumentaričnem gradivu o NOB na Gorenj. in Primor.), ki je doživel izreden uspeh pri bralcih (ocene: PDk 1965, št. 151; Problemi 1965, 924–32; 1969, 21–2; TV 15 1965, št. 20, 21; Sd 1965, 1071–5; 1967, 543–52; 1969, 233–6; Borec 1966, 471–2; 1967, 102–5; NRazgl 1967, 155; Delo 1969, št. 350; 1970, št. 78), prevod v srbohrv. Zamka. Bgd 1968. — Napisal je tudi nekaj člankov o lovski etiki (L 1954–6), zgod. lova in ribolova, planinstvu, biografije planincev v L, PV (1956, 29–31) ter nekaj ocen partiz. spomin. knjig (TV 15 1966, št. 32–3; 1967, št. 28; Delo 1967, št. 280; NRazgl 1968, 131–2). Kot samouk se ukvarja tudi z oblikovanjem skulptur v železu, granatnih drobcih. — Prim.: N. Borštnar, Mladina 1963, št. 30; Delo 1963, št. 198 (s sliko); Slov. književnost 1945–65 I, 371–2; II, 422–3; Fr. Cvenkel, L 1967–8, 338–40; LDk 1967, št. 12 (s sliko); 1969, št. 215, 229, 236, 250, 257, 278; L. Mencinger, Glas 1968, št. 29; Ž. Kozinc, Tov 1968, št. 11, 10–3; Železar 1968, št. 49; Le livre slovène 1970, št. 3, str. 86–90 (slika na str. 89). Kor.

Koruza, Jože: Svetina, Tone (1925–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi635628/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine