Svetina, Ivan (1851–1936)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 43, 23. 10. 1927

Slovenski biografski leksikon

Svetina Ivan (Janez), šolnik in nabožni pisec, v Žirovnici na Gorenj. r. 18. apr. 1851 kmetu Antonu in Mariji r. Potočnik in u. 22. jul. 1936. Oče, bratranec Fr. Prešerna, je bil le-temu zelo podoben, prav tako S.; krstni boter mu je bil Matija Čop st., oče pesnikovega prijatelja. S. je obiskoval osn. šolo na Breznici in v Tržiču, gimn. prvi 2 leti v Kranju, nato v Lj. (mat. 1870), tu odl. študiral bogosl. (ord. 1874). Oklenil se je nadstrankarske nar. zavednosti in duhovn. discipline, tesno sodeloval z rojakom, svojim semeniškim ravnateljem dr. Jan. Zl. Pogačarjem (SBL II, 404–7) in Tomom Zupanom, ki je S-u pridigal na novi, zlati in biserni maši. S. je bil kaplan v Idriji 1874–6, nato ga je škof poslal v Gradec študirat matem., fiz., čisto filoz. (za nameravano škofij. gimn.), vmes je bil S. 1878 vojni kurat v Bosni (Banjaluka), po dipl. 1880 v Gradcu poskusni kandidat, opravil prof. izpit, prom. iz filoz. in se 1881 vrnil v Lj. Tu je bil prefekt v Alojzijevišču 1881–94 (ravnatelj Tomo Zupan), zaslovel kot uspešen mentor dijakom (odlični učni uspehi); po izpitu za prof. verouka 1882 je bil 1882–94 prof. za mat., fiz., filoz. propedevtiko in verouk na I. drž. gimn., učil verouk še na Mest. višji dekl. šoli 1894 do 1909. Po upok. 1914 je ponovno učil matem. na I. drž. gimn. 1915–7 in 1922–3. Sodeloval je pri narodnoobrambnih društvih ter Ljud. in dij. kuhinji. Pozneje je iz potrebe prodal svojo bogato knjižnico. — Pisal je kratke, jedrnate matem., fizik. in verske članke ter ocene v DS 1888, 1890; IMK 1898; Kres 1882; Lj. škofij. list; Mentor; ZD. Del tega je povzel v knjigah: Oremus. 1893; Jezus Kristus. 1899; Temelji krščanstva. 1914. Razen tega še: Kat. verouk za višje razr. sred. šol. Prva knj.: Resničnost kat. vere. 1908, 1927²; Kat. verouk za realko, učiteljišče in dekl. licej. Prva knj.: Verske resnice (Dogmatika). Po I. in II. gimnazij. veroučni knjigi priredil—, 1913. — Tretja (Etika) je ostala v rkp. — Prim.: osebni podatki; Kidrič, PA 286 (z lita in rodovnikom v pril. II); M 1924, 395–8 (govor T. Zupana S-u); 1937, 148–53, 185–7 (avtobiogr. iz l. 1919); S 1931, št. 87 (s sliko); 1936, št. 166 (s sliko). — Slika: KMD 1935, 85; 1937, 67. Mkč.

Miklavčič, Maks: Svetina, Ivan (1851–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi634888/#slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine