Slovenski biografski leksikon

Svetina Anton ml., zgodovinar, r. 12. jul. 1891 na Vranskem notarju Antonu st. (gl. čl.) in Leopoldini r. Šentak, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1897–8 v Gornjem gradu in 1898–902 v Pliberku, gimn. 1902–10 v Mrbu, 1910 mat.; študiral je 1910–5 pravo na Dunaju, tu opravil dva rigoroza, tretjega in doktorat 1943 v Lj. Bil je v upravni službi: 1918–9 v Črnomlju, 1919–20 Velikovcu (med plebiscitom kot rojak član Nar. sveta za Kor.), 1920–5 v M. Soboti, 1926–7 Ptuju, 1928–32 Šmarju pri Jelšah, 1933–7 Celju, 1938 Lj., 1939–42 okraj. glavar v Črnomlju, 1942–5 pri pokrajin. upravi v Lj.; od 1945 je bil pravni referent v gospodar. podjetjih, 1946 upok., nato advokat.

S. je v Beli krajini začel iz lastnega nagiba raziskovati tamkajšnji arhiv in napisal: Metlika, dve razpravi iz pravne zgod. mesta in okolice. Lj. 1944 (gl. S. Vilfan, SP 1944, 106–10) ter članke iz pravne zgod.: Prispevki k star. zgod. odvetništva v Lj. (Pravnik 1954, 212–24); Pravice in dolžnosti lj. dež. sodnika (Kron 1957, 45–7); zgod. lova: (L 1955–6, 171–5; 1956–7, 234–8, 298–301, 359–63; 1957–8, 119–23, 156–9, 300–4, 332–6; 1964–5, 108–10; 1965–6, 110–13); kult. zgod.: Življenje proletariata v Lj. l. 1639 (Tov 1951, 222); Protestantizem v Lj. (II. Trubarjev zbornik 1952, 161–74); Lj. mestni piskači in lj. mestni godbeniki (SGR 1956, Gkp 1, 3–5); Prispevki k zgod. lj. strelske družine (Strelec 1956, 28–30); Triglav—simbol kranj. grbov (PV 1957, 436–40); prevajal tudi leposl. v nem.: nekaj črtic iz Solzic Prežihovega Voranca (Stimme der Frau, Dunaj 1959–61); v rkp. sta ostali Jamnica in Požganica (gl. JiS 1956–7, 185–9) in Vladimira Bartola Alamut — Prim.: osebni podatki. *

Uredništvo: Svetina, Anton ml. (1891–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi634524/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine