Slovenski biografski leksikon

Svetek Francè, sindikalni, zadružni delavec, socialist. politik, v Lj. r. 26. nov. 1892 skladiščniku Andreju in Luciji r. Dodič ter u. 26. dec. 1965. Tu je obiskoval 1899–905 pet razr. osn. šole, 1. razr. realke 1905–7, Obrtnonadalj. šolo (ključavničarstvo) 1907–10, v Pulju pa 1910–4 Strojnotehn. šolo avstroogr. vojne mornarice. Po kratki zaposlitvi v avto-delavnici v Lj. je bil 1919–sept. 1924 centralni tajnik društva kovin. delavcev Sje, vmes konec 1919 v Washingtonu; sept. 1924–marca 1936 tajnik konzumn. društva za Sjo, deloma (sept. 1929–marca 1936) predsednik okrožja Celje; marca 1936–maja 1941 ekonom Pokojn. zavoda za nameščence v Lj., se apr. 1941 priključil nar.-osvobod. gibanju, bil maja 1941–avg. 1943 član vrhovn. plenuma OF in GO ujedinj. sindikatov, 1943 odšel na osvobojeno ozemlje (Kočevski Rog). Avg. 1943–jul. 1945 je bil član IOOF na terenu, jul. 1945 do upok. 1. jul. 1953 funkcionar Ujedinj. sindikatov kot podpredsednik in vodja študij. knjižnice, hkrati od 1943 zvezni ljud. poslanec.

S. je deloval v Zvezi delav. socialno demokrat. mladine Slovenije in postal v zač. 1910 njen predsednik. Konec 1919 na predlog delav. sindikatov in JSDS je bil poslan v Washington na I. konferenco dela, tu izvoljen v mednar. biro dela ter še pol leta polit. delal v smislu washingtonske konference med slov. izseljenci. Ob razkolu delav. in socialističnega gibanja je 1920 ostal v vodstvu JSDS in reformističnih sindikatov ter hudo nasprotoval novoustanovljeni KP; ocenjeval je nastajajoča nacionalna gibanja v Jsli kot plemenske boje mešč. razredov. Proti koncu 30-tih let se je odločno zavzel za enotnost delavskega razreda in podprl politiko KP. L. 1923 je uspešno vodil stavko delavcev v tovarni emajlirane posode Westen v Celju, tu aktivno delal v delavskokulturnem društvu Svoboda. Febr. 1944 se je udeležil I. zasedanja SNOS v Črnomlju; dec. je v Bgdu pripravil konferenco sindikatov Jsle, sodeloval kot delegat in bil izvoljen za člana vodstva Enotnih strok. zvez delavcev in nameščencev Sje.

Izdajal je (1922–5) list Delavec; objavil strok. članke tu (psevd. Obrov) in v Den. — Prim.: osebni podatki; r. matice (ŠkALj); Jber. d. k. k. Staats-Oberrealschule 1905–7; DEn 1952, št. 49; SPor 1952, št. 280; Kidrič Boris, Prispevki za zgod. delav. gibanja 1960, št. 1, str. 15; Delo 1965, št. 351 (s sliko), 352. T. T.

Traven, Terezija: Svetek, Francè (1892–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi633650/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine