Sušnik, Anton (1880–1934)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 5, 25. 1. 1925

Slovenski biografski leksikon

Sušnik Anton, politik, r. 16. jan. 1880 na Zduši pri Kamniku kmetu Antonu in Katarini r. Jagodic, u. 10. avg. 1934 v Lj. Obiskoval je tu 1. in 2. razr. II. drž. gimn. 1892–4, 3.–8. razr. 1894–900 (mat. 1900) pa na I. drž. gimn., nato študiral na Dunaju klas. jezike in slov. Služboval je kot prof. od jeseni 1905 na gimn. v Kranju, kjer se je udejstvoval tudi v Kat. izobraž. društvu, od 1912 na I. drž. gimn. v Lj. Po vrnitvi iz vojske je bil jan. 1919–febr. 1921 predsednik Viš. šol. sveta v Lj. Jan. 1919 ga je SLS poslala v začasno nar. predstavništvo, kjer je bil član odbora za ustanovitev slov. univ. Jeseni 1920 je bil izvoljen za nar. poslanca v okraju Krško. V Davidovićevi vladi opozic. bloka od 27. jul. do 6. nov. 1924 si je kot minister za promet prizadeval za zgraditev želez. zveze po krški dolini k Nov. mestu. — S. je opisal pasijonske igre v Oberammergauu (DS 1911, 138, 229, 269, 345, 436) in izdal (z dr. V. Šarabanom) Vojska na Balkanu. 1913: poljudna zgod. balk. vojn 1912–3. Udejstvoval se je tudi kot časnikar in 1924–5 urejeval Dm. — Prim.: Žontar, Kranj 354; PonS 1934, št. 33 (s sliko na mrtv. odru); S 1934, št. 181 a, 182, 184 a (vse s sliko); 1935, št. 186; KMD 1935, 73 (s sliko). — Sliki: IS 1925, št. 5; Kron 1934, 144. S. K.

Kranjec, Silvo: Sušnik, Anton (1880–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi632154/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine